Co oznacza rewilding?

Solvin Zankl/Rewilding Europe

Co oznacza rewilding?

Koncepcja rewildingu

W odpowiedzi na spadek liczebności gatunków i kryzys klimatyczny, 20 lat temu zaczęto w Europie postulować zwiększenie obszarów dzikiej przyrody. W tym właśnie kontekście wyłonił się pomysł rewildingu, który szybko utrwalił się jako innowacyjna koncepcja ochrony przyrody.  

Celem rewildingu jest pozostawienie bez ingerencji człowieka jak najwięcej rozległych dzikich przestrzeni, aby naturalne procesy ponownie mogły tworzyć zróżnicowane krajobrazy, zniszczone ekosystemy mogły się regenerować, a mocno zmienione tereny były renaturyzowane 

 W procesie rewildingu przyroda sama tworzy różnorodne i dzikie siedliska, które są bardziej odporne na zmiany klimatu. 

Zasady rewildingu:

Solvin Zankl/Rewilding Europe

Natura rządzi się sama

 

Przyroda sama reguluje się najlepiej. Czasami musimy udzielić jej na początku pomocy i i stworzyć podstawowe warunki niezależnego rozwoju – usuwając zapory i jazy, aby rzeki znów mogły płynąć swoim naturalnym biegiem, ograniczając działania aktywnej regulacji dzikiej przyrody, takie jak polowania i rybołówstwo, pozwalając, aby lasy naturalne mogły się same regenerować, oraz umożliwiając dzikim zwierzętom powrót na obszary, z których zniknęły w wyniku ingerencji człowieka. A gdy to nastąpi, powinniśmy się wycofać i pozwolić naturze iść swoją drogą.

Solvin Zankl/Rewilding Europe

Powrót dzikich gatunków

 

Proces wymierania gatunków w Europie postępuje – liczba owadów, płazów i gadów, ptaków oraz ssaków nadal spada, nawet na obszarach zbliżonych do naturalnych. Część tych gatunków zniknęła bezpowrotnie, mimo że odgrywały one ważną rolę w sieci ekologicznej. Rewilding wspiera zarówno naturalny powrót dzikich zwierząt, jak i restytucję oraz odtwarzanie wymarłych dzikich form gatunków, takich jak tur czy tarpan.

Solvin Zankl/Rewilding Europe

Zdrowie i samopoczucie

 

Zdrowa przyroda wspiera również nasze samopoczucie. Niemniej istotny jest fakt, że przyroda dostarcza nam takich podstawowych dóbr, jak woda pitna, czyste powietrze i podstawowe źródła żywności. Coraz bardziej zdajemy sobie sprawę, jak ważny jest dla człowieka kontakt z naturą, która obdarza nas fizyczną i psychiczną witalnością.

Celem rewildingu jest odbudowa relacji między naszym nowoczesnym społeczeństwem – wiejskim i miejskim – a dziką przyrodą. Zapraszamy zatem wszystkich do odkrywania piękna i dobroczynności  bogatych w walory przyrodnicze regionów rewildingu.

Solvin Zankl/Rewilding Europe

Tworzenie rozwiązań na przyszłość

 

Rewilding nie ma z góry określonego punktu końcowego. Naszym celem jest odtwarzenie naturalnych procesów, za pomocą których przyroda odnajduje swoją własną drogę, a rezultaty pojawiają się stopniowo. Wymaga to zarówno czasu jak i przestrzeni, na której dzika przyroda może rozwijać się swobodnie. Każdy krok w kierunku całkowicie naturalnego krajobrazu jest krokiem naprzód, ale wynik nie jest z góry zdefiniowany.

Ochrona obszarów, na których praktyka rewildingu może swobodnie się rozwijać, w dłuższej perspektywie przyniesie korzyści zarówno przyrodzie, jak i nam, ludziom.

W szczególności rewilding promuje następujące zasady:

Peene river and flooded lands near Anklamer Stadtbruch, Germany

Odbudowa ekosystemów

Musimy nie tylko chronić przyrodę, ale ją także w wielu miejscach odtworzyć. Wiele ekosystemów – podstaw naszego bogactwa naturalnego – jest poważnie zniszczonych. Rewilding daje nam historyczną szanse na przywrócenie ich naturalności. Stabilne i połączone ze sobą w sieć ekosystemy są bowiem bardziej odporne na skutki zmian klimatycznych

Beaver (Castor fiber) in the Peene valley, Peene river, Anklam, Germany

Potrzeba kluczowych gatunków

Duże zwierzęta roślinożerne i drapieżne odgrywają szczególną rolę w procesach ekologicznych. Obecnie niektóre dzikie populacje w Europie odradzają się, lecz ich liczba wciąż jest niewielka. Rewilding wspomaga powrót kluczowych gatunków, a tym samym umożliwia odtworzenie naturalnych łańcuchów pokarmowych i innych fundamentalnych relacji między gatunkami.

Altwarper Dune - Altwarper Binnendünen | Wiesen-Bocksbart,Tragopogon pratensis, Meadow Salsify, Showy Goat's-beard, Meadow Goat's-beard, Jack-go-to-bed-at-noon, , Altwarp, Germany

Dzika przyroda jako sojusznik

Naturalnie funkcjonujące ekosystemy są niezbędne, aby zapewniać nam czyste powietrze i wodę, chronić przed suszą, wiązać CO2 i pomagać nam w adaptacji do zmian klimatu. Rewilding łączy ekologię z nowoczesnymi formami gospodarowania, w których przyroda funkcjonuje jako sojusznik i pomaga w rozwiązywaniu współczesnych problemów społeczno-ekonomicznych.

Local food store - Hotel & Restaurant „Am Peenetal“ in Liepen, Germany

Korzyści dla społeczności lokalnych

Rewilding pobudza lokalną gospodarkę w regionach, w których brakuje alternatyw. Pracujemy nad tym, aby turystyka przyrodnicza rozwijała się aktywnie, a lokalna ludność zarabiała dodatkowo dzięki biznesom przyjaznym przyrodzie. Ta dodatkowa działalność gospodarcza przynosi korzyści zarówno społeczności wiejskiej, jak i miejskiej.

Dzika przyroda inspiruje ludzi

Doświadczanie dziewiczej przyrody wzmacnia związek z naszą żywą planetą oraz jej postrzeganie i szacunek dla niej. Ma również pozytywny wpływ na nasze zdrowie i samopoczucie. Ponadto wspomaga tworzenie się wspólnego poczucia człowieczeństwa i dumy na obszarach wiejskich i miejskich ze wspólnego dziedzictwa przyrodniczego.

Przyroda działa ekonomicznie

Jesteśmy przekonani, że natura doskonale radzi sobie sama. Oznacza to kształtowanie naszych krajobrazów i ekosystemów przez naturalne procesy, zamiast aktywnego zarządzania nimi przez człowieka, co często pociąga za sobą wysokie, powtarzające się koszty. Obszary samoregulujące się są w dłuższej perspektywie czasu bardziej zrównoważone, niż te regulowane przez człowieka.

  • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.