O nas

O nas

 

Rewilding Europe – Innowacyjny pomysł i silne partnerstwo

 

Delta Odry jest częścią rozległej aktywnej sieci organizacyjnej, której celem jest wdrożenie regionalnych koncepcji rewildingu w całej Europie. Sieć ta opiera się na Fundacji Rewilding Europe, która powstała w 2011 roku w Holandii.

Od tego czasu idea rewildingu wraz z jej sieciowym podejściem, ukierunkowanym na duże kompleksy krajobrazowe, zyskuje coraz większą popularność. Fundacja Rewilding Europe postawiła sobie za cel zabezpieczyć na potrzeby rewildingu w sumie co najmniej 1 mln ha powierzchni w dziesięciu regionach Europy. Istnieją już regiony w Portugalii, Szwecji, Bułgarii, we Włoszech, Chorwacji, Rumunii, Hiszpanii, Szkocji oraz transgraniczny region Delta Dunaju położony między Rumunią, Mołdawią i Ukrainą. Delta Odry stała się ósmym regionem sieci Rewilding Europe w 2015 roku.

 

Organizacja Rewilding or Delta

 

Partnerzy dla ekologii bez granic

 

Organizacja pożytku publicznego Rewilding Oder Delta powstała w 2019 roku jako niezależne stowarzyszenie z siedzibą w miejscowości Stolpe an der Peene (Niemcy). Stowarzyszenie wyłoniło się z wieloletniej współpracy polskich i niemieckich organizacji Deutsche Umwelthilfe, HOP Transgraniczna Sieć Delta Odry, NABU Meklenburgia-Pomorze Przednie, a także Towarzystwa Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy (TPRIiG) oraz Stepnickiej O rganizacji Turystycznej (SOT). Już od 2013 roku miłośnicy przyrody i turystyki z powodzeniem współpracują razem, zwłaszcza we wschodniej części Pomorza Przedniego (Vorpommern). Od momentu założenia w 2019 roku, nasza organizacja zainicjowała już kilkanaście projektów.

Nasza filozofia

 

Nasze projekty ochrony przyrody łączymy synergetycznie z proekologicznymi interesami gospodarczymi. Promujemy przy tym sprzedaż produktów regionalnych, turystykę przyjazną naturze oraz naturalną, i gdzie to możliwe certyfikowaną, gospodarkę rolną i leśną. Wspólnie monitorujemy i zapobiegamy kontrowersyjnym projektom infrastrukturalnym w regionie, np. przeciwdziałamy planom regulacji Odry czy osiedlaniu się ferm masowej hodowli na nietkniętych przyrodniczo obszarach Delty Odry.

Zespół

Ulrich Stöcker

Kierownik zarządzający i lider zespołu na Niemcy

Peter Torkler

Kierownik zarządzający i lider zespołu na Polskę

Małgorzata Marek

Manager ds. finansów

Agnieszka Soboń 

Specjalistka ds. komunikacji

Artur Furdyna

Hydrobiolog

Nancy Wolf 

Specjalistka ds. ekosystemów słodkowodnych

Wiebke Brenner

Specjalistka ds. ochrony gatunkowej

Brit Carlotta Koehler

Specjalistka ds. ochrony gatunkowej

Jonathan Rauhut

Specjalista ds. ochrony gatunkowej

Corinna Winkler

Asystentka ds. ochrony gatunkowej

Katrin Quiring

Specjalistka ds. ekosystemów morskich

Magdalena Urlich

Specjalistka ds. turystyki i przedsiębiorczości

Suleika Suntken

Specjalistka ds. przedsiębiorczości (na urlopie macierzyńskim)

Frank Götz-Schlingmann

Koordynator sieci

Ilona Wenderlich

Asystentka zespołu

Zarząd

Stefan Schwill

Przewodniczący Zarządu

Frauke Bennett

Członkini Zarządu

Piotr Nieznański

Członek Zarządu

  • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.