O nas

O nas

 

Rewilding Europe – Innowacyjny pomysł i silne partnerstwo

 

Delta Odry jest częścią rozległej aktywnej sieci organizacyjnej, której celem jest wdrożenie regionalnych koncepcji rewildingu w całej Europie. Sieć ta opiera się na Fundacji Rewilding Europe, która powstała w 2011 roku w Holandii.

Od tego czasu idea rewildingu wraz z jej sieciowym podejściem, ukierunkowanym na duże kompleksy krajobrazowe, zyskuje coraz większą popularność. Fundacja Rewilding Europe postawiła sobie za cel zabezpieczyć na potrzeby rewildingu w sumie co najmniej 1 mln ha powierzchni w dziesięciu regionach Europy. Istnieją już regiony w Portugalii, Szwecji, Bułgarii, we Włoszech, Chorwacji i Rumunii oraz transgraniczny region Delta Dunaju położony między Rumunią, Mołdawią i Ukrainą. Delta Odry stała się ósmym regionem sieci Rewilding Europe w 2015 roku.

 

Organizacja Rewilding Oder Delta

 

Partnerzy dla ekologii bez granic

 

Organizacja pożytku społecznego Rewilding Oder Delta powstała w 2019 roku jako niezależne stowarzyszenie z siedzibą w miejscowości Stolpe an der Peene (Niemcy). Stowarzyszenie wyłoniło się z wieloletniej współpracy polskich i niemieckich organizacji Deutsche Umwelthilfe, HOP Transgraniczna Sieć Delta Odry, NABU Meklenburgia-Pomorze Przednie, a także Towarzystwa Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy (TPRIiG) oraz Stepnickiej Organizacji Turystycznej (SOT). Już od 2013 roku miłośnicy przyrody i turystyki z powodzeniem współpracują razem, zwłaszcza we wschodniej części Pomorza Przedniego (Vorpommern). Od momentu założenia w 2019 roku, nasza organizacja zainicjowała już kilkanaście projektów.

Nasza filozofia

 

Nasze projekty ochrony przyrody łączymy synergetycznie z proekologicznymi interesami gospodarczymi. Promujemy przy tym sprzedaż produktów regionalnych, turystykę przyjazną naturze oraz naturalną, i gdzie to możliwe certyfikowaną, gospodarkę rolną i leśną. Wspólnie monitorujemy i zapobiegamy kontrowersyjnym projektom infrastrukturalnym w regionie, np. przeciwdziałamy planom regulacji Odry czy osiedlaniu się ferm masowej hodowli na nietkniętych przyrodniczo obszarach Delty Odry.

Zespół

Ulrich Stöcker

Leader na Niemcy

Peter Torkler

Leader na Polskę

Katrin Schikorr

Koordynacja i Komunikacja

Frank Götz-Schlingmann

Koordynator Sieci

Jonathan Rauhut

Manager Projektu GrazeLife

Izabela Skawinska-Luther

Specjalista ds. Komunikacji Społecznej

Suleika Suntken

Manager Projektu

Brit Carlotta Köhler

Koordynatorka projektów

Eliza Grabowska

Manager Projektu

Hanna Lietz

Asystentka projektów

Zarząd

Stefan Schwill

 

Artur Furdyna

 

  • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.