Aktualności archive:

Kolejne młode rysie trafiają na wolność w ramach programu ochrony odtwarzanej populacji w północno-zachodniej Polsce

21 marca, 2023  |  Aktualności

Dwa młode rysie – jednoroczna samica i samiec – zostały wypuszczone na wolność w ramach długoterminowego programu reintrodukcji na Pomorzu Zachodnim. W lutym, dzięki współpracy Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyrodniczego (ZTP) i Rewilding Oder Delta (ROD), trzy rysie zostały przetransportowane z niemieckiego parku zoologicznego koło Hamburga do kompleksu Dzika Zagroda w pobliżu Mirosławca.

Pierwsze wyniki ze wspólnego projektu monitoringu dzikich zwierząt

3 marca, 2023  |  Aktualności

Dzika przyroda jest elementem, który łączy szereg interesariuszy, od przedstawicieli państwowej administracji i leśników, po właścicieli i użytkowników gruntów, takich jak rolnicy i myśliwi, czy też organizacje ochrony przyrody i lokalnych mieszkańców, którzy kochają swoje otoczenie i chcą o nie dbać. Aby znaleźć konsensus między różnymi interesami oraz wspólnie chronić dziką przyrodę, niezbędna jest współpraca wszystkich zainteresowanych stron.

Światowy Dzień Rzek: dorzecze rzeki Iny objęte działaniami Programu Open Rivers

25 września, 2022  |  Aktualności

Europejskie rzeki charakteryzują się największym na świecie poziomem fragmentacji, a tylko jedna trzecia z nich po dziś dzień zachowała się w dobrym stanie ekologicznym. Także rzeki w Delcie Odry ucierpiały na skutek ingerencji człowieka i w wielu miejscach utraciły swój naturalny charakter, co czyni je podatne na negatywne skutki działalności człowieka i zmian klimatu. Jak dobitnie pokazuje obecna sytuacja na Odrze, rzeki są naszym wspólnym dobrem, dlatego tak ważna jest troska o zachowanie ich naturalnego charakteru. To właśnie dlatego wraz z partnerami pracujemy nad renaturyzacją rzek w naszym regionie, a dziś w sposób szczególny cieszymy się ze wsparcia naszych działań przez Program Open Rivers. Ta europejska inicjatywa skupia się na usuwaniu barier rzecznych w celu przywrócenia ciągłości siedlisk, różnorodności biologicznej rzek oraz zapewnienia dobrego stanu ekologicznego przepływających przez nie wód. Dzięki dotacji otrzymanej z Programu Open Rivers będziemy mogli udrożnić stare zapory wodne, co będzie korzystne dla organizmów rzecznych w dorzeczu Iny – jednej z głównych rzek naszego regionu – a tym samym pomóc w odtworzeniu populacji tych organizmów w Inie i Odrze.

Katastrofa w Odrze: W pełni wyjaśnić przyczyny i zapewnić rewitalizację Odry – odrodzenie i renaturyzacja Odry muszą mieć obecnie najwyższy priorytet

18 sierpnia, 2022  |  Aktualności

Wspólny komunikat prasowy z dnia 18 sierpnia 2022 r. „Koalicji na rzecz żywej Odry” [„Aktionsbündnis lebendige Oder“]
| Związek na rzecz Ochrony Środowiska i Przyrody Niemiec (BUND), WWF Niemcy, Niemiecka Pomoc Środowiskowa (DUH), Niemieckie Stowarzyszenie Ochrony Przyrody (DNR), Rewilding Oder Delta (ROD), Związek Ochrony Przyrody Niemiec (NABU), EuroNatur, Fundacja Heinza Sielmanna, Fundacja Michaela Succowa, Stowarzyszenie Przyjaciół Polsko-Niemieckiego Europejskiego Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry

Zatrucie Odry: Apel o sprawdzenie, czy zamknięcie cieśnin Zalewu Szczecińskiego ochroni Bałtyk przed toksynami Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy i Rewilding Oder Delta: Konieczna poprawa zarządzania kryzysowego

17 sierpnia, 2022  |  Aktualności

• Zakres działań niewystarczający, by ograniczyć skutki katastrofy oraz znaleźć źródło i sprawców zakażenia

• Brak dostępu do informacji o stanie wód utrudnia działania prewencyjne i naprawcze

• Eksperci muszą pilnie sprawdzić, czy zamknięcie cieśnin Zalewu Szczecińskiego ochroni Bałtyk przed falą zanieczyszczeń z Odry

• Konieczne jest włączenie Zalewu Szczecińskiego i całego biegu Odry jako obszarów priorytetowych do krajowych programów renaturyzacji wód powierzchniowych Polski i Niemiec

Poszukujemy wsparcia

11 sierpnia, 2022  |  Aktualności

Dla wsparcia naszego polsko/niemieckiego przygranicznego biura, zlokalizowanego w (17321) Rothenklempenow w Niemczech, poszukujemy od zaraz studententa/studentkę lub minijobbera/minijobberkę na 10 godzin tygodniowo.

Polsko-niemiecka konferencja „Puszcza Wkrzańska – woda w krajobrazie a zmiany klimatu”

10 sierpnia, 2022  |  Aktualności

W dniach 28-29.06.2022 odbyła się zorganizowana przez nas polsko-niemiecka konferencja dotycząca transgranicznego obszaru Puszczy Wkrzańskiej (PL) i Ueckermünder Heide (DE). W konferencji wzięło udział około 60 przedstawicieli z 30 organizacji i instytucji, zacieśniając tym samym regionalną współpracę transgraniczną na temat ochrony obszarów leśnych wobec wyzwań, jakie stawiają nam zmiany klimatu.

Zapytanie ofertowe

10 sierpnia, 2022  |  Aktualności

W związku z niewyłonieniem oferty, ponownie zapraszamy do składania ofert, gdzie przedmiotem zapytania jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich zgód na realizację zadania udrożnienia 3 dopływów rzeki Iny.

Zapytanie ofertowe

4 lipca, 2022  |  Aktualności

Przedmiotem zapytania jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich zgód na realizację zadania udrożnienia 3 dopływów rzeki Iny.

Poszukujemy wsparcia – Lokalny Dyrektor Programu Rewilding Climate Solutions

27 czerwca, 2022  |  Aktualności

Aby zwiększyć skalę rozwiązań w zakresie rewildingu i ochrony klimatu, wraz z Rewilding Europe rozwijamy komercyjne rozwiązania i lokalne podmioty komercyjne w Szwecji i Polsce pod nazwą Rewilding Climate Solutions. Program skupi się na zwiększeniu skali działań rewildingowych, wykorzystując mechanizmy finansowe związane z dwutlenkiem węgla i ochroną klimatu.

  • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.