Aktualności archive:

Polsko-niemiecka konferencja NGO – razem dla przyrody w Delcie Odry

14 czerwca, 2021  |  Aktualności

Przedstawiciele 18-stu aktywnych w regionie organizacji ochrony przyrody z Polski i Niemiec spotkało się na wirtualnej konferencji pt. „Rewilding w Delcie Odry – Nowe pomysły dla transgranicznej ochrony przyrody“, aby omówić szanse, zagrożenia i możliwości współpracy na rzecz ochrony siedlisk i zrównoważonego rozwoju regionalnego na obszarach wokół Zalewu Szczecińskiego.

Niemiecka loteria Deutsche Postcode Lotterie wspiera transgraniczne działania organizacji Rewilding Oder Delta e.V. w zakresie ochrony przyrody

11 marca, 2021  |  Aktualności

Pierwsza w historii Loterii nagroda wysokości aż 1 miliona euro w ramach programu dla organizacji pożytku publicznego „Traumtaler 2020” została przyznana stowarzyszeniu Rewilding Oder Delta e. V. (ROD e. V.) na ochronę i odbudowę unikalnych siedlisk przyrodniczych w Delcie Odry po obu stronach granicy polsko-niemieckiej.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.