Solvin Zankl/Rewilding Europe

Rewilding

Co oznacza i dlaczego jest ważny?

Odkryj więcej

Solvin Zankl / Rewilding Europe

Rewilding

Co oznacza i dlaczego jest ważny?

Odkryj więcej

Co robimy

Nasze działania w Delcie Odry

Odkryj więcej

Solvin Zankl/Rewilding Europe

Co robimy

Nasze działania w Delcie Odry

Odkryj więcej

Projekty

Dla bioróżnorodności

Staffan Widstrand / Rewilding Europe

Projekty

Dla bioróżnorodności

Projekty

Dla krajobrazów pełnych życia

Solvin Zankl/Rewilding Europe

Projekty

Dla krajobrazów pełnych życia

 

Dzika Delta Odry

 

Na wybrzeżu Morza Bałtyckiego, między Polską a Niemcami, znajduje się wyjątkowy klejnot – Zalew Szczeciński akwenem o powierzchni 70 000 ha. Tworzy on wraz z okolicznymi lasami i terenami otwartymi obszar rewildingu Dzika Delta Odry, o łącznej powierzchni 450 000 ha. 

 

Strategiczne położenie na skrzyżowaniu tras migracji wielu rzadkich gatunków w Europie sprawia, że Delta Odry jest jednym z najbardziej atrakcyjnych i w dużej mierze nienaruszonych ekologicznie obszarów przyrodniczych w Europie Środkowej. Lasy bukowe na klifach, rozwinięte delty i laguny rzeczne, szerokie doliny i lasy łęgowe, torfowiska, wrzosowiska i rozległe lasy z jeziorami układają się jak sznur pereł wokół tafli Zalewu. Ta fascynująca mozaika krajobrazowa jest ostoją dla różnorodnych gatunków dzikich roślin i zwierząt, które już tylko rzadko można napotkać w Europie Środkowej.

 


Solvin Zankl/Rewilding Europe

Przestrzeń dla dzikich zwierząt

 

Na dużej części obszaru Delty Odry przyroda rozwija się samodzielnie, bez ingerencji człowieka, a świat zwierząt odradza się. Żyją tu bieliki, łosie, wilki, bobry oraz rzadkie gatunki ryb, np. jesiotr. Foka szara powraca, pierwsze rysie odkrywają okolicę, a zaledwie 50 km na wschód, po równinach Pomorza Zachodniego, swobodnie wędruje kilka stad żubrów, siostrzanego gatunku amerykańskiego bizona. Ponadto Zalew Szczeciński jest popularnym miejscem odpoczynku ptaków wędrownych w trakcie migracji na południe oraz ważnym zimowiskiem dla setek tysięcy ptaków wodnych.

Solvin Zankl/Rewilding Europe

Z przyrodą na ty

 

Coraz więcej miłośników przyrody odkrywa ten region jako „Amazonkę Północy”, położoną z dala od przeludnionych plaż Morza Bałtyckiego na północy i zgiełku wielkich miast Szczecina i Berlina na południu. Stale rozwijająca się, wysokiej jakości oferta związana z turystyką przyrodniczą, np. wycieczki oferowane przez operatorów Nature Guides Network w coraz większym stopniu inspiruje odwiedzających, jednocześnie oferując nowe źródła dochodów dla regionu.

Nasza wizja

Realizacja naszej wizji sprawi, że transgraniczna Delta Odry stanie się fascynującym przykładem rewildingu.

Czym jest Rewilding?
Dalej
Powrót gatunków
Dalej
Restytucja siedlisk
Dalej
Przyroda i Gospodarka
Dalej

Wspierają nas

Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa
(Fundusz Małych Projektów Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w Euroregionie Pomerania)

  • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.