Niemiecka loteria Deutsche Postcode Lotterie wspiera transgraniczne działania organizacji Rewilding Oder Delta e.V. w zakresie ochrony przyrody

11 marca, 2021

Pierwsza w historii Loterii nagroda wysokości aż 1 miliona euro w ramach programu dla organizacji pożytku publicznego „Traumtaler 2020” została przyznana stowarzyszeniu Rewilding Oder Delta e. V. (ROD e. V.) na ochronę i odbudowę unikalnych siedlisk przyrodniczych w Delcie Odry po obu stronach granicy polsko-niemieckiej.

Stefan Schwill i Ulrich Stöcker przyjmują nagrodę niemieckiej loterii „Deutsche Postcode Lotterie”. MARCO URBAN / Deutsche Postcode Lotterie

 

Pionierskie wsparcie

Nagrodą „Traumtaler” Niemiecka Loteria honoruje projekty, które w szczególny sposób stawiają czoła ekologicznym i społecznym wyzwaniom. Rewilding Oder Delta jest tego doskonałym przykładem: transgraniczne stowarzyszenie pracuje nad tym, aby dzika przyroda Delty mogła się rozwijać bez przeszkód, a populacje rodzimych gatunków poróciły na swoje dawne tereny. Jednocześnie stowarzyszenie dba o to, aby miejscowa ludność mogła czerpać bezpośrednie korzyści z tych pozytywnych zmian.

Tradycyjne wręczenie nagrody „Traumtaler” na dorocznej gali Loterii musiało zostać przełożone z powodu epidemii Corony. Dlatego też symboliczne przekazanie czeku odbyło się – zupełnie niespodziewanie dla przedstawicieli stowarzyszenia – podczas kręcenia filmu w dolinie rzeki Peene w pobliżu miasta Anklam.

„Dla Rewilding Oder Delta nagroda ta oznacza, że będziemy mogli nie tylko zintensyfikować naszą pracę, ale także utrwalić jej efekty na przyszłość”, mówi Stefan Schwill, prezes stowarzyszenia i dodaje: „Jesteśmy za to dogłębnie wdzięczni uczestnikom Niemieckiej Loterii!”.

 

Rewilding w Delcie Odry

Delta Odry jest domem największej w Europie populacji bielika
STAFFAN WIDSTRAND / REWILDING EUROPE

Delta Odry to jeden z najbardziej atrakcyjnych i ekologicznie zróżnicowanych obszarów przyrodniczych w Europie Środkowej, w którym jest wiele miejsca dla dzikiej przyrody z mnóstwem gdzie indziej rzadkich gatunków zwierząt i roślin. Żyją tu orły bieliki i orliki krzykliwe, wilki, bobry oraz zagrożone gatunki ryb, takie jak jesiotr. Foka szara powraca, na Pomorze Zachodnie migrują łosie, a po polskiej stronie pojawiają się już pierwsze żubry i rysie. Naturalne torfowiska, lasy bukowe, jeziora i rzeki stanowią wraz z Zalewem Szczecińskim fundament różnorodności biologicznej Delty i jednocześnie ważne korytarze ekologiczne dla migracji rzadkich gatunków zwierząt.

Ulrich Stöcker, kierownik niemieckiego zespołu ROD e.V., podkreśla: „Dzięki temu wspaniałemu wsparciu ze strony Deutsche Postcode Lotterie będziemy w stanie zabezpieczyć lepszą ochronę szczególnie cennym siedliskom na obszarze Puszczy Wkrzańskiej, w tym jej polskiej części, oraz odtworzyć tamtejsze korytarze ekologiczne. W szczególności nasze działania transgraniczne otrzymają ogromny impuls dzięki dodatkowym funduszom.”

Punkt obserwacyjny – Element zrównoważonej turystyki przyrodniczej
FLORIAN MÖLLERS / REWILDING EUROPE

Celem jest odbudowa różnorodnych, w dużej mierze samoregulujących się siedlisk przyrodniczych, które nie tylko magazynują CO2, dostarczją czystą wodę gruntową i są domem dla wielu gatunków fauny i flory, ale także przyczyniają się do zwiększenia dochodów mieszkańców Delty Odry, wspierając tym samym zrównoważony rozwój regionu. Dla ludzi, wyjątkowa przyroda Delty oferuje niezliczone możliwości uczenia się, doświadczania i odkrywania. W coraz większym stopniu rozwija się tu łagodna i zrównoważona turystyka przyrodnicza. Wspólnie z mieszkańcami i użytkownikami terenów w regionie, zespół Rewilding Oder Delta opracowuje metody, w jaki sposób rewilding może przynieść korzyści zarówno przyrodzie jaki i ludziom.

„Możemy w ten sposób wesprzeć zarówno polsko-niemieckią ochronę przyrody, jak i rozwój turystyki przyrodniczej. Działając wspólnie na rzecz różnorodności biologicznej nad Zalewem Szczecińskim, łagodzimy również negatywne skutki zmian klimatu – mówi Peter Torkler, kierownik polskiego zespołu w ROD.

 

Informacje nt. Rewilding Oder Delta

Organizacja pożytku publicznego Rewilding Oder Delta e.V. została założona w 2019 roku jako niezależne, polsko-niemieckie stowarzyszenie z siedzibą w Stolpe (Meklemburgia-Pomorze Przednie). Stowarzyszenie powstało w wyniku długoletniej współpracy organizacji Deutsche Umwelthilfe, HOP Transgraniczna Sieć Ujcie Odry, NABU Mecklenburgia-Pomorze Przednie oraz polskich stowarzyszeń: Towarzystwa Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy (TPRIiG) i Organizacji Turystycznej Stepnica. Miłośnicy przyrody i turystyki z powodzeniem współpracują już od 2012 roku, zwłaszcza na wschodnich terenach Pomorza Zachodniego. Od momentu powstania w 2019 roku, stowarzyszenie zainicjowało już wiele projektów.

Delta Odry jest częścią szerokiej sieci, która ma na celu aktywną realizację koncepcji rewildingu w całej Europie. Sieć ta została zainicjowana przez Fundację Rewilding Europe, która powstała w 2011 roku w Holandii.

 

Kontakt: 

 Peter Torkler • Kierownik zespołu Polska
Tel +49 159 0640 9325
peter.torkler@rewilding-oder-delta.com 

 

Katrin Schikorr • Koordynator Zespołu 
Tel +49 151 5672 7500
katrin.schikorr@rewilding-oder-delta.com 

  • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.