Startuje pierwsza polsko-niemiecka witryna internetowa nt. rewildingu

4 marca, 2021

Nowa dwujęzyczna witryna internetowa prezentuje koncepcję rewildingu i działania organizacji pożytku społecznego Rewilding Oder Delta, mające na celu przywrócenie naturalnych ekosystemów w Delcie Odry w połączeniu z promocją regionalnej zielonej gospodarki.

 

Cenne przyrodniczo wrota Bałtyku

Położona na granicy polsko-niemieckiej Delta Odry jest ważnym punktem na skrzyżowaniu ekologicznych korytarzy migracyjnych dla fauny w Europie Środkowej. Fascynująca mozaika krajobrazów Delty jest domem dla wielu rzadkich gatunków zwierząt i roślin, których siedliska w centrum Europy kurczą się z dnia na dzień. Dzięki reformom politycznym, wzdłuż granicy polsko-niemieckiej podjęto od tego czasu działania ochronne wzdłuż granicy polsko-niemieckiej. Przyroda w Delcie Odry ponownie odradza się, a naturalne procesy dynamicznie kształtują krajobraz Delty, poprawiając w ten sposób odporność tego ważnego ekosystemu na zmiany klimatyczne i negatywne skutki działalności człowieka.

Różnorodność przyrodnicza Delty Odry przyciąga coraz więcej turystów odwiedzających plaże Bałtyku. Mogą oni spędzić czas blisko przyrody w krainie tak zwanej „Wielkiej Siódemki” – foki szarej, bobra, orła bielika, łosia, wilka, żubra oraz jesiotra bałtyckiego. Szczególnie w dobie pandemii Covid-19, potencjał turystyczny rodzimych terenów przyrodniczych przybiera na wadze.

Uruchomienie nowej witryny internetowej ma na celu przybliżenie niemieckiemu i polskiemu odbiorcy piękna obszaru Delty i jego walorów ekologicznych. Witryna będzie początkowo dwujęzyczna (język niemiecki i polski), a w późniejszym czasie uzupełniona zostanie o język angielski. Będzie prezentować działania zespołu organizacji Rewilding Oder Delta, aktualności przyrodnicze z regionu oraz zdjęcia najbardziej charyzmatycznych dzikich zwierząt, roślin i krajobrazów regionu. Internauci, którzy chcą odwiedzić Deltę Odry, aby odkryć jej piękną dziką przyrodę, będą mogli znaleźć tu aktualne informacje o atrakcjach przyrodniczych i ofertach turystycznych. Zostanie również przedstawiona wiedza na temat rewildingu, wraz z opisem szans, które ta holistyczna koncepcja ochrony ekosystemów oferuje wobec obecnego kryzysu gatunkowego i klimatycznego.

 

White tailed sea eagle, Haliaeetus albicilla, from fishing boat, on sea eagle safari tours in the Stettin lagoon, Poland, Oder river delta/Odra river rewilding area, Stettiner Haff, on the border between Germany and Poland
Solvin Zankl / Rewilding Europe

Oddziaływanie transgraniczne

Peter Torkler, kierownik polskiego zespołu Rewilding Oder Delta, cieszy się na oczekiwany transgraniczny wpływ witryny. „Chcemy za pomocą tej nowej platformy podnieść świadomość na temat rewildingu w Niemczech i w Polsce,” mówi Torkler. „Pragniemy dotrzeć do ludzi w różnym wieku oraz z różnych środowisk, aby ich zaangażować, zmotywować i zainspirować do samodzielnego działania. A kiedy będziemy spotykać się z przyszłymi partnerami i interesariuszami, strona internetowa będzie służyć jako nasza wizytówka i punkt gromadzenia wszystkich ważnych informacji na temat rewildingu w regionie.

Opracowanie polsko-niemieckiej witryny internetowej „Rewilding Oder Delta” zostało dofinansowane ze środków Europejskiego Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A.

 

Dowiedz się więcej:

  • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.