Światowy Dzień Rewildingu 2022 podkreśla korzyści dla klimatu

20 marca, 2022

Obchodzony 20 marca Światowy Dzień Rewildingu ma na celu uczczenie rewildingu oraz zainspirowanie ludzi i organizacji na całym świecie do zaangażowania się w ochronę przyrody. Przyłączamy się do tegorocznego wydarzenia i apelujemy do zwiększenia skali rewildingu na świecie jako naturalnego i efektywnego rozwiązania dla ochrony klimatu.

 

Globalne obchody, lokalne efekty

Światowy Dzień Rewildingu został zorganizowany po raz pierwszy w zeszłym roku przez międzynarodową organizację Global Rewilding Alliance (GRA), która zrzesza ponad 100 inicjatyw rewilidgowych z całego świata. Dzięki akcji udało się podnieść świadomość na temat rewildingu i potrzeby odnowy przyrody na całym świecie oraz zainspirować ogromną liczbę osób i organizacji do wsparcia i uczestnictwa w praktycznych działaniach rewildingowych.

Dziś, obchodząc drugi Światowy Dzień Rewildingu, organizacje z sześciu kontynentów ponownie łączą swoje siły, apelując o odbudowę różnorodności biologicznej, aby wspólnie przeciwdziałać zmianom klimatycznym i ograniczyć globalne ocieplenie do absolutnego minimum. Wzywamy do nadania działaniom rewildingowym najwyższego priorytetu i do odbudowy ekosystemów oraz populacji dzikich zwierząt. Dzięki pracom nad przywróceniem torfowisk i terenów podmokłych w Delcie Odry oraz wspieraniu powrotu dzikich gatunków, takich jak łosie, żubry i rysie, możemy nie tylko w istotny sposób wpłynąć na ochronę bioróżnorodności, ale także przyczynić się do złagodzenia negatywnych skutków zmiany klimatu.

 

Rewilding pomaga utrzymać limit 1,5°C  

W historycznym Porozumieniu Paryskim z 2015 r. niemal wszystkie państwa świata zobowiązały się do podjęcia wysiłków na rzecz ograniczenia wzrostu temperatury na świecie do 1,5°C w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia ekstremalnych skutków ocieplenia. Wysiłki te koncentrują się obecnie na redukcji emisji dwutlenku węgla do 2050 r. poprzez takie działania, jak rozwój energii odnawialnej i elektryfikację.

Koniki polskie w delcie Odry
Koniki polskie w delcie Odry, Stepnica Copyright: Solvin Zankl / Rewilding Europe

Niestety, nawet jeśli działania te zakończą się pełnym sukcesem, nie wystarczą do osiągnięcia celu 1,5°C. Wynika to z faktu, że w atmosferze już teraz znajduje się zbyt dużo dwutlenku węgla, który musi zostać usunięty i zmagazynowany w środowisku lądowym, słodkowodnym i morskim. Badania naukowe pokazują, że odbudowa populacji dzikich zwierząt do poziomów zbliżonych do historycznych może znacznie przyspieszyć ten proces, a tym samym pomóc utrzymać globalne ocieplenie poniżej krytycznego progu 1,5°C. To naukowe podejście nosi nazwę „Animowanie Cyklu Węglowego”.

 

Czemu rewildingujemy

Aby uczcić Światowy Dzień Rewildingu, każdy z lokalnych zespołów rewildingowych organizacji Rewilding Europe podzielił się krótkim clipem ze swojego obszaru, pokazując, dlaczego rewildingujemy (akcja #WhyWeRewild). Wraz z kolegami prezentujemy nasze działania, takie jak odtwarzanie terenów podmokłych oraz praca na rzecz powrotu dzikich gatunków na obszary delty Odry. Efekty tych działań już dziś wspomagają odtwarzanie się naturalnych krajobrazów i ekosystemów, które są w stanie lepiej pochłaniać i magazynować dwutlenek węgla, pomagając w ten sposób ograniczyć zagrożenia związane ze zmianami klimatu.

Zapraszamy do obejrzenia cyklu filmowego „#CzemuRewildingujemy”. Pierwszy z serii jest nasz film z delty Odry, a kolejne przygotowały zespoły z pozostałych 8 obszarów rewildingowych w sieci Rewilding Europe.

 

Chcesz wesprzeć rewilding? Oto jak

To najlepszy moment, by zaangażować się w rewilding. Każdy – od pojedynczych osób po duże firmy – może stać się częścią rozwijającego się prężnie ruchu rewildingowego. Nasze pokolenie ma szansę być pierwszym w historii ludzkości, które poprawi, a nie pogorszy stan europejskiej przyrody – zarówno pod względem jakości, jak i ilości. Oto jak możesz zrobić to już dziś!

 

 

  • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.