Rewilding Europe świętuje dziesiątą rocznicę powstania

29 czerwca, 2021

Organizacja Rewilding Europe i ruch rewildingu w Europie przeszły od 2011 roku długą drogę. Rozpoczynające się dzisiaj obchody dziesiątej rocznicy powstania Rewilding Europe to dla nas okazja do refleksji i optymistycznego spojrzenia w przyszłość.

Herd of bisons, Danube Delta rewilding area, Ukraine
Żubry w obszarze rewildingu Delta Dunaju, Ukraina. (Daniel Mirlea / Rewilding Europe)

 

Dekada transformacji 

Jaką różnicę może zrobić 10 lat! W 2011 roku, kiedy powstało Rewilding Europe, rewilding był jeszcze mało znaną koncepcją, praktykowaną w Europie tylko w kilku wybranych miejscach. A Rewilding Oder Delta, jeden z dzisiejszych ośmiu regionalnych obszarów w sieci Rewilding Europe, pojawił się w pierwszych planach dopiero rok później.  

Zainteresowanie rewildingiem, który niezmiernie wzbogacił ochronę przyrody, jest obecnie na najwyższym  poziomie, a liczba rewildingowych inicjatyw i projektów w Europie i na świecie dynamicznie wzrasta. W ciągu ostatnich 10 lat Rewilding Europe odegrał w tej (r)ewolucji pionierską rolę. A w związku z rozpoczynającą się aktualnie Dekadą ONZ na Rzecz Restytucji Ekosystemów, ruch rewildingu ma dodatkową szansę i motywację, aby wspólnie z lokalnymi społecznościami kontynuować pracę nad zrównoważonymi rozwiązaniami dla odbudowy europejskiej przyrody. 

 

Wild konik horses in Odry delta reserve, Stepnica, Poland
Dzikie konie pomagają utrzymać pierwotność obszarów podmokłych w Delcie Odry. (Solvin Zankl / Rewilding Europe)

Olbrzymi postęp 

„Pierwsze lata działalności Rewilding Europe pokazały, że rewilding jest skuteczny, ponieważ przynosi szereg korzyści dla ludzi oraz oferuje rozwiązania dla takich wyzwań cywilizacyjnych jak katastrofa klimatyczna i kryzys bioróżnorodności” – mówi dyrektor organizacji, Frans Schepers.  

Wizja Rewilding Europe jest obecnie realizowana w ośmiu dużych obszarach rewildingowych w całej Europie, obejmujących włącznie prawie 23 000 kilometrów kwadratowych. Stworzono 21 różnych pilotażowych miejsc w dziewięciu krajach, gdzie duże zwierzęta roślinożerne w naturalny sposób utrzymują stan terenów otwartych. Przywrócono równowagę w łańcuchach pokarmowych i odtworzono korytarze migracyjne, a w wielu miejscach wprowadzono ponownie kluczowe gatunki, jak np. żubry, dzikie konie, podobne do wymarłego tura dzikie bydło typu tauros i wschodnioeuropejskie osły kułany. A Europejska Sieć Rewildingu (ERN), która wspiera współpracę zainteresowanych organizacji poza obszarami projektowymi, zrzesza obecnie 66 członków na całym kontynencie.  

 

A handful of wild raspberry (Rubus idaeus) picked in forest meadow. Central Apennines
Gospodarka oparta na przyrodzie ożywia regiony rewildingu. (Bruno D’Amicis / Rewilding Europe)

 Współpraca i promocja 

Na wszystkich obszarach rewildingowych rozwija się obecnie zrównoważona gospodarka oparta na naturze. Inicjatywa Rewilding Europe Capital, której celem jest wsparcie nowopowstających regionalnych przedsiębiorstw zorientowanych na przyrodę, do dziś wypłaciła przedsiębiorcom pożyczki na łączną kwotę ponad 2,3 miliona euro. A inicjatywa European Safari Company promuje dodatkowo coraz więcej ofert turystycznych związanych z rewildingiem na całym kontynencie.  

Mimo intensywnego rozwoju w ciągu ostatnich 10 lat, Rewilding Europe pozostaje małą, przedsiębiorczą inicjatywą. Podstawą działalności organizacji są silne relacje pomiędzy centralą Rewilding Europe w Holandii i lokalnymi partnerami w całej Europie. W ten sposób udaje się koncentrować wpływ rewildingu w terenie i angażować w rewilding coraz większą liczbę ludzi, firm i organizacji.  

 

Zespół Rewilding Delta Odry gratuluje Rewilding Europe dotychczasowych sukcesów. Cieszymy się na kolejne lata inspirującej współpracy na rzecz dzikiej przyrody oraz następną owocną „dekadę rewildingu”.  

 

Dalsze informacje:

  • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.