Ruszyła rejestracja na Uniwersytet Rzeczny 2023

26 maja, 2023

Uniwersytet Rzeczny jest interdyscyplinarnym kursem dla uczestników z krajów nadbałtyckich. Jego celem jest rozpowszechnianie wiedzy na temat ekosystemów rzecznych za pośrednictwem otwartej platformy prezentującej naukowe informacje w przystępny sposób. Nadchodząca 4. edycja wydarzenia odbędzie się w Niemczech w dniach 31 lipca – 4 sierpnia 2023 r., a jej głównym tematem będzie zanieczyszczenie wód i zarządzanie ryzykiem.

Widok z lotu ptaka na rzekę Pianę
Florian Möllers / Rewilding Oder Delta

Odwiedzając deltę Odry i eksplorując pobliski Zalew Szczeciński, mamy również okazję odkryć europejską Amazonię – Międzyodrze (mapa). Patrząc natomiast w kierunku doliny rzeki i jej źród na południu, możemy lepiej zrozumieć kluczową rolę zintegrowanej gospodarki wodnej dla całej zlewni.  

W 2022 roku Odra doświadczyła katastrofy ekologicznej na skalę europejską, spowodowanej zanieczyszczeniami pochodzenia antropogenicznego. Jak możemy zapobiegać takim katastrofom? Jak możemy działać lepiej, gdy już do nich dojdzie? Jak może w tym pomóc zarządzanie ryzykiem i renaturyzacja rzek? W jaki sposób wspierać naturalne zdolności ekosystemów do regeneracji? Te kluczowe zagadnienia poruszymy nie zapominając o ekologii i hydrologii rzek. 

Informacje ogólne

Uniwersytet Rzeczny został założony przez Ewę Leś w 2018 roku pod skrzydłami Coalition Clean Baltic (CCB), gdzie został z powodzeniem rozwinięty poprzez współorganizację z różnymi organizacjami członkowskimi CCB. Projekt pilotażowy miał miejsce w Polsce w 2018 roku. Następnie został ustanowiony na arenie międzynarodowej z 1. edycją w Polsce (2020) i 2. edycją na Litwie (2021). Edycja 2023 jest wynikiem współpracy między Coalition Clean Baltic i Rewilding Oder Delta.

Uniwersytet jest skierowany w szczególności do uczestników z regionu Morza Bałtyckiego i Europy, w tym różnych interesariuszy rzecznych, takich jak: kadra akademicka i studenci, praktycy i specjaliści, instytucje związane z wodą, architekci krajobrazu, gminy, mieszkańcy i osoby prywatne.

Informacje praktyczne

KIEDY: 31 lipca – 4 sierpnia 2023 r.  

GDZIE: Kutzow See, w pobliżu Zalewu Szczecińskiego, Delta Odry, Niemcy
Dojazd: Ze Szczecina do Löcknitz pociągiem ok. 20 minut, z Löcknitz do Kutzow See, transfer do zorganizowania lub własnym rowerem (7 km). Z Berlina do Löcknitz pociągiem ok. 2,5 godziny z przesiadką w Pasewalku lub Neubrandenburgu. 

JAK: Wykłady i prezentacje na sali będą połączone z sesjami plenerowymi na rzece.
Źródłem wiedzy o rzekach będą wykładowcy z renomowanych uniwersytetów oraz praktycy z wieloletnim doświadczeniem. Zajęcia będą prowadzone w języku angielskim. Pomaganie sobie nawzajem (np. w tłumaczeniu) będzie kluczowym elementem naszej pracy zespołowej. Harmonogram wydarzenia jest dostępny pod linkiem. 

DLA KOGO: Zapraszamy uczestników z krajów UE i Partnerstwa Wschodniego.
Kurs jest ukierunkowany na wymianę wiedzy między interesariuszami związanymi z wodą, dlatego znajomość ekosystemów słodkowodnych, w szczególności rzek, jest zalecana. Zachęcamy uczestników do dzielenia się swoimi koncepcjami inicjatyw lub projektów. Jeśli wymagają one konkretnego wsparcia, warto wyrazić to jak najwcześniej, abyśmy mogli sprawdzić, jak możemy je zapewnić. Uniwersytet Rzeczny dostarcza rzetelnej i pożytecznej wiedzy również dzięki wkładowi uczestników i wymianie lokalnych doświadczeń.

REJESTRACJA: otwarta do 05 czerwca 2023 r. za pośrednictwem linku.
Na podstawie formularza rejestracyjnego zostanie zaproszonych maksymalnie 30 osób tak, aby nasza grupa była zróżnicowana, acz kameralna. Prosimy o wstrzymanie się z zakupem biletów do momentu otrzymania potwierdzenia od organizatorów. 

CENA: Kurs jest bezpłatny.
Koszty uczestnictwa (zakwaterowanie, podróż, wyżywienie, wykłady i zajęcia na świeżym powietrzu) zostaną pokryte przez CCB. Refundowane koszty dla uczestników do 200 euro obejmują wydatki związane z podróżą uczestników z państw członkowskich UE, a także z krajów Partnerstwa Wschodniego. 

Więcej informacji:

  • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.