Akcja sprzątania Iny 2024 – krok w stronę czystszej rzeki

23 kwietnia, 2024

Wiosna to świetny czas na porządki. Cieplejsze dni zachęcają do poszukiwań w przyrodzie miejsc pięknych, zielonych i… czystych. Dlatego w minioną sobotę, 20 kwietnia 2024 roku, zespół Rewilding Oder Delta zorganizował akcję sprzątania rzeki Iny, w rezultacie której zebrano kilkadziesiąt worków śmieci. Wydarzenie podkreśliło siłę wspólnego działania i pokazało, że jest spora grupa społeczeństwa, która nie tylko nie godzi się na zaśmiecanie środowiska, ale czynnie działa na rzecz poprawy jego stanu.

Uczestnicy akcji sprzątania Iny 2024 zebrali kilkadziesiąt worków śmieci
Rewilding Oder Delta

Do grupy tej niewątpliwie należą aktywiści z Goleniowa i okolic, którzy licznie stawili się na corocznym sprzątaniu Iny. Akcja zainicjowana wiele lat temu przez społeczników z Towarzystwa Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy już po raz trzeci jest koordynowana i sponsorowana przez Rewilding Oder Delta. Dzięki wspaniałej współpracy z lokalną społecznością oraz goleniowskimi organizacjami i instytucjami 20 kwietnia br. udało się zorganizować wydarzenie, które „zaowocowało” kilkudziesięcioma workami śmieci. Nad brzegami rzeki uczestnicy odkryli prawdziwe „skarby” – odzież, buty, okulary, sprzęt elektroniczny, namiot i całe mnóstwo „klasycznych” odpadów – takich jak opakowania, butelki szklane i plastikowe, puszki, środki higieny osobistej.

fot.: Maciej Sobieraj / Fundacja dla Klimatu i Bioróżnorodności, Rewilding Oder Delta

Goleniowscy harcerze dbają o Inę

W sprzątaniu, jak co roku, licznie wzięli udział zuchy i harcerze z goleniowskiego ZHP. 

“Zależało nam, żeby w młodych zaszczepić nawyk dbania o przyrodę i pokazać, że działając w grupie możemy świetnie się bawić, a jednocześnie zdziałać więcej niż w pojedynkę. – mówi Maciej Sobieraj z Fundacji dla Klimatu i Bioróżnorodności, partner tegorocznego wydarzenia.

ZHP Goleniów odgrywa kluczową rolę w tej akcji” – podkreśla Magdalena Urlich, koordynatorka wydarzenia z ramienia Rewilding Oder Delta. – “Cieszy nas, że to przede wszystkim dzieci i młodzież aktywnie uczestniczą w sprzątaniu. Chcemy jednak zwrócić uwagę na to, że najczęściej to dorośli pozostawiają śmieci, a młodsze pokolenie je zbiera. Dlatego jesteśmy wdzięczni, gdy dorośli również dołączają do akcji. W tym roku ich wsparcie było znakomite dbali oni m.in. o to, aby młodsi uczestnicy nie nosili ciężkich worków.

fot.: Anastasia Parkhomenko, Rewilding Oder Delta, Maciej Sobieraj / Fundacja dla Klimatu i Bioróżnorodności

Bliska współpraca z lokalnymi instytucjami

Tegoroczne wydarzenie wsparł również nowo wybrany burmistrz Goleniowa pan Krzysztof Sypień, który poza współpracą z Gminą oraz Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej, sam włączył się do akcji i sprzątał okolice rzeki. 

ZHP, Gmina Goleniów, PGK, a także Goleniowski Dom Kultury to stali partnerzy sprzątania Iny. Do tej listy w tym roku dołączyli przedstawiciele Fundacji dla Klimatu i Bioróżnorodności oraz społecznej Inicjatywy Ratujmy Inę. 

Po wytężonej pracy uczestnicy mogli ogrzać się przy ognisku oraz zjeść pieczoną kiełbaskę. Był to też moment na wymianę zdań i deklaracje wzajemnego wsparcia przy kolejnych tego typu przedsięwzięciach.

Akcja sprzątania Iny 2024
Rewilding Oder Delta

 

Sprzątanie Iny – jedno z działań dla zdrowej, dzikiej rzeki

Coroczna akcja sprzątania promuje ideę społecznego zaangażowania w tematy ochrony ekosystemów rzecznych i jest jednym z wielu działań z zakresu rewilding, mających na celu poprawę stanu zlewni Iny. W ramach odtwarzania prawidłowo funkcjonującego, zróznicowanego koryta rzecznego zespół Rewilding Oder Delta w 2023 r. wykonał sekwencję trzech pryzm żwirowo-kamiennych w układzie bystrze-ploso w okolicy miejscowości Strumiany. Dzięki tym podwodnym strukturom powstały nowe tarliska dla ryb łososiowatych, poprawione zostały parametry wody oraz zmniejszono ryzyko suszy i powodzi. Działania z zakresu rewilding obejmują również działania edukacyjne oraz dzielenie się doświadczeniem w dziedzienie przywracania ekosystemów z przedstawicielami administracji, zarówno na szczeblu lokalnym jak i europejskim.

fot.: Neil Aldrige / Rewilding Europe, Florian Möllers / Rewilding Oder Delta, Magdalena Urlich / Rewilding Oder Delta

W 2023 r. zespół Rewilding Oder Delta wspólnie z parterami z regionu wykonał nasadzenia tzw. żywokijów – młodych, szybko ukorzeniających się pędów wierzbowych. Nadrzeczne kępy drzew stabilizują temperaturę wody i brzegi rzeki, poprawiają jej zdolność samooczyszczania oraz zwiększają populację owadów i ptaków. Działania te zostały wykonane w ramach realizacji projektów Wildlife comeback to the Ina riverfinansowanego przez EOCA oraz „Rewilding the Ina river for a cleaner Baltic Sea” z funduszu BALTCF.

Tekst: Magdalena Urlich
Redakcja: Agnieszka Soboń

  • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.