Dzień Ziemi z Rewilding Oder Delta

24 kwietnia, 2023

22 kwietnia 2023 r. Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy po raz kolejny zainicjowało akcję sprzątania brzegów Iny w Goleniowie. Już po raz drugi wydarzenie odbywa się przy wsparciu naszego zespołu, który koordynuje całą akcję.  Sobotnia wydarzenie zbiegło się w tym roku z Dniem Ziemi, co dodało sprzątaniu szczególnego znaczenia. 22 kwietnia na całym świecie odbywają się imprezy, konferencje, happeningi i inne akcje mające na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa na stan naszego środowiska i krajobrazu. 

Akcja sprzątania rzeki Iny
Agnieszka Soboń / Rewilding Oder Delta

Uczestnicy sprzątania rzeki Iny spotkali się o godz. 10:00 na polu biwakowym przy ulicy Spacerowej w Goleniowie i po pobraniu sprzętu (worki, rękawice, chwytaki) udali się na wyprawę, której głównym celem była zbiórka odpadów. Dzięki entuzjazmowi mieszkańców Goleniowa oraz gości udało się zebrać kilkadziesiąt worków śmieci różnego rodzaju – od plastikowych i szklanych butelek po odzież i przedmioty domowego użytku. 

W wydarzeniu uczestniczyło ponad sto osób
Agnieszka Soboń / Rewilding Oder Delta

– Spacer pokazał, że niektóre miejsca w okolicy Iny wymagają ogromnych nakładów pracy i sprzętu, aby znów można było cieszyć się dziką urodą tej niezwykłej rzeki. Bardzo cieszy ogromne zaangażowanie mieszkańców, których była ponad setka, coraz większa świadomość ekologiczna społeczeństwa oraz partnerstwo i chęć współpracy przy realizacji oddolnych inicjatyw związanych z ochroną środowiska. – mówi Magdalena Urlich, koordynatorka akcji. 

Po akcji na uczestników czekało wspólne ognisko, harcerze inicjowali zabawy ruchowe dla dzieci, a instruktorki Goleniowskiego Domu Kultury przeprowadziły warsztaty z szycia maskotek – zwierząt zamieszkujących deltę Odry.

Śmieci zebrane podczas spaceru przez jedną z grup
Magdalena Urlich / Rewilding Oder Delta

Czas minął szybko – pracowicie i wesoło. Entuzjazm udzielił się wszystkim, więc mamy pewność, że kolejne wydarzenia promujące ochronę środowiska i przywracanie dziewiczego krajobrazu spotkają się z równie dużym zainteresowaniem i zwiększą świadomą odpowiedzialność za otoczenie.

Organizatorzy: Rewilding Oder Delta wraz z Towarzystwem Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy serdecznie dziękują za zaangażowanie. Do zobaczenia na kolejnych akcjach! 

Goleniowskie sprzątanie brzegów Iny odbyło się przy dużym wsparciu lokalnych instytucji oraz organizacji

W przygotowanie i promocję zaangażowały się:

Sprzątnięty brzeg rzeki Iny
Agnieszka Soboń / Rewilding Oder Delta

Goleniowski Dom Kultury (wielkie podziękowanie za pomoc w zakresie zaopatrzenia uczestników w worki na śmieci, wypożyczenie przyczepki, wydruk i dystrybucję plakatów oraz warsztaty dla dzieci);
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Goleniowie (przekazanie worków, postawienie kontenerów, odbiór odpadów);
Hufiec ZHP w Goleniowie (najliczniejsza i niezwykle zaangażowana w akcję grupa dzieci, młodzieży i dorosłych);
Stowarzyszenie Lider Powiatu Goleniowskiego (organizacja promująca wśród mieszkańców ekologiczne postawy, czynnie uczestnicząca wraz z grupą dzieci i rodziców);

Finansowanie akcji zapewniły m.in. Fundacja BaltCF oraz organizacja EOCA. 

  • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.