Tag: Rzeka Ina

Akcja sprzątania Iny 2024 – krok w stronę czystszej rzeki

23 kwietnia, 2024  |  Aktualności

Wiosna to świetny czas na porządki. Cieplejsze dni zachęcają do poszukiwań w przyrodzie miejsc pięknych, zielonych i… czystych. Dlatego w minioną sobotę, 20 kwietnia 2024 roku, zespół Rewilding Oder Delta zorganizował akcję sprzątania rzeki Iny, w rezultacie której zebrano kilkadziesiąt worków śmieci. Wydarzenie podkreśliło siłę wspólnego działania i pokazało, że jest spora grupa społeczeństwa, która nie tylko nie godzi się na zaśmiecanie środowiska, ale czynnie działa na rzecz poprawy jego stanu.

Zapraszamy na coroczną akcję sprzątania rzeki Iny 2024

12 kwietnia, 2024  |  Aktualności

20. kwietnia br. zespół Rewilding Oder Delta ponownie wesprze organizację akcji sprzątania Iny, którą od wielu lat inicjuje Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy (TPRIiG). Wspólnie z lokalną społecznością i partnerami z regionu zapraszamy na cykliczne wydarzenie na rzecz poprawy stanu rzeki.

Rewilding w zlewni Iny

1 listopada, 2023  |  Aktualności

Październik upłynął pod znakiem działań na rzecz poprawy stanu ekologicznego zlewni Iny. W ramach odtwarzania jej zróżnicowanego koryta rzecznego, dobiegły końca prace nad usypaniem sekwencji trzech pryzm żwirowo-kamiennych na odcinku Sowno-Strumiany. Dodatkowo, podczas Międzynarodowego Dnia Krajobrazu, wraz z partnerami z regionu – Towarzystwem Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy oraz Magicznym Zakątkiem – a także wolontariuszami z Goleniowa i Sowna, zorganizowaliśmy akcję sadzenia drzew nad Iną.

Działalność edukacyjna na rzecz dzikich rzek

3 października, 2023  |  Aktualności

Wrzesień 2023 roku obfitował w wiele wydarzeń mających na celu promocję wiedzy na temat działań związanych z ochroną środowiska naturalnego oraz współistnieniem człowieka i przyrody. Przedstawiciele Rewilding Oder Delta wzięli udział w kilku konferencjach i akcjach po obu stronach Odry.

Spływ Iną – razem dla czystej rzeki

4 lipca, 2023  |  Aktualności

2 lipca 2023 r. Miasto Goleniów zorganizowało protest przeciw zatruwaniu Iny, który odbył się w formie „czarnego” spływu kajakowego na miejskim odcinku rzeki. Uczestnicy – mieszkańcy Goleniowa oraz przyjaciele rzeki, a także władze gminy, lokalni politycy i przedsiębiorcy – spotkali się nad brzegami Iny, aby dać wyraz swojemu oburzeniu wobec powtarzających się od lat katastrof ekologicznych w zlewni tej pięknej rzeki.

Dzień Ziemi z Rewilding Oder Delta

24 kwietnia, 2023  |  Aktualności

22 kwietnia 2023 r. Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy po raz kolejny zainicjowało akcję sprzątania brzegów Iny w Goleniowie. Już po raz drugi wydarzenie odbywa się przy wsparciu naszego zespołu, który koordynuje całą akcję.  Sobotnia wydarzenie zbiegło się w tym roku z Dniem Ziemi, co dodało sprzątaniu szczególnego znaczenia. 22 kwietnia na całym świecie odbywają się imprezy, konferencje, happeningi i inne akcje mające na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa na stan naszego środowiska i krajobrazu. 

Światowy Dzień Ziemi 2023 – akcja sprzątania rzeki Iny

4 kwietnia, 2023  |  Aktualności

Od wielu lat organizacja partnerska Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy (TPRIiG) organizuje symboliczne akcje sprzątania rzek w Delcie Odry. Dzięki dużemu zaangażowaniu społecznemu i wsparciu przez inne regionalne organizacje i instytucje, udało się zebrać setki worków śmieci, które zalegały na brzegach i w korytach rzek.

Światowy Dzień Rzek: dorzecze rzeki Iny objęte działaniami Programu Open Rivers

25 września, 2022  |  Aktualności

Europejskie rzeki charakteryzują się największym na świecie poziomem fragmentacji, a tylko jedna trzecia z nich po dziś dzień zachowała się w dobrym stanie ekologicznym. Także rzeki w Delcie Odry ucierpiały na skutek ingerencji człowieka i w wielu miejscach utraciły swój naturalny charakter, co czyni je podatne na negatywne skutki działalności człowieka i zmian klimatu. Jak dobitnie pokazuje obecna sytuacja na Odrze, rzeki są naszym wspólnym dobrem, dlatego tak ważna jest troska o zachowanie ich naturalnego charakteru. To właśnie dlatego wraz z partnerami pracujemy nad renaturyzacją rzek w naszym regionie, a dziś w sposób szczególny cieszymy się ze wsparcia naszych działań przez Program Open Rivers. Ta europejska inicjatywa skupia się na usuwaniu barier rzecznych w celu przywrócenia ciągłości siedlisk, różnorodności biologicznej rzek oraz zapewnienia dobrego stanu ekologicznego przepływających przez nie wód. Dzięki dotacji otrzymanej z Programu Open Rivers będziemy mogli udrożnić stare zapory wodne, co będzie korzystne dla organizmów rzecznych w dorzeczu Iny – jednej z głównych rzek naszego regionu – a tym samym pomóc w odtworzeniu populacji tych organizmów w Inie i Odrze.

Akcja sprzątania rzeki Iny

25 marca, 2022  |  Aktualności

Od wielu lat organizacja partnerska Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy (TPRIiG) organizuje symboliczne akcje sprzątania rzek w Delcie Odry. Dzięki dużemu zaangażowaniu społecznemu i wsparciu przez inne regionalne organizacje i instytucje, udało się zebrać setki worków śmieci, które zalegały na brzegach i w korytach rzek.

  • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.