Rewilding Oder Delta opowiada się za odbudową zasobów przyrodniczych #RestoreNature

26 czerwca, 2023

W świetle zbliżającego się głosowania nad projektem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie odbudowy zasobów przyrodniczych (Nature Restoration Law), stowarzyszenie Rewilding Oder Delta gościło europarlamentarzystki Hannę Neumann i Juttę Paulus, aby pokazać zarówno najlepsze praktyki jak i wyzwania w dziedzinie przywracania ekosystemów.

Rzeka Ina – widok z lotu ptaka
Florian Möllers / Rewilding Oder Delta

23 czerwca 2022 r. Komisja Europejska opublikowała długo oczekiwaną propozycję unijnego rozporządzenia dotyczącego odbudowy zasobów przyrodniczych. Dokument ma na celu regenerację co najmniej 20% obszarów lądowych i morskich UE do 2030 r. oraz naprawę wszystkich ekosystemów wymagających odbudowy do 2050 r. Głosowanie w Parlamencie Europejskim zaplanowane na 12 lipca stanowi szansę na renaturalizację siedlisk, które zostały zdegradowane przez działalność człowieka i zmiany klimatu. Szacuje się, że stanowią one obecnie około 80% wszystkich siedlisk w Europie. 

Rozporządzenie jest szczególnie istotne dla obszaru delty Odry negatywnie dotkniętego przez katastrofę odrzańską w sierpniu 2022 r., której rozległe skutki objęły 500 km rzeki. Widocznym skutkiem tej katastrofy ekologicznej były masowe śnięcia ryb (ok. 360 ton) i innych organizmów rzecznych. Trwająca od roku katastrofa obrazuje pogarszający się stan rzek, które wymagają szybkich i skutecznych środków zaradczych. Obserwuje się eutrofizację rzeki, niedobór wody, suszę i spadek różnorodności biologicznej. 

Jako że rewilding oferuje praktyczne rozwiązania w celu rozwiązania tych kwestii, zespół ROD zaprezentował udane przykłady działań renaturyzacyjnych i zapewnił przestrzeń do dialogu między przedstawicielkami europarlamentu, a lokalną społecznością.   

Europosłanki, Hannah Neumann i Jutta Paulus, podczas wizyty nad rzeką Iną
Magdalena Urlich / Rewilding Oder Delta

Podczas wizyty, europosłanki – Hannah Neumann i Jutta Paulus odwiedziły rzekę Inę stanowiącą prawy dopływ Odry. Na odcinku poniżej Goleniowa zaprezentowano wyniki unijnego programu Intrerreg, w ramach którego Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy, partner założycielski Rewilding Oder Delta, zbudowało osiem żwirowych pryzm w korycie rzeki. Struktury te naśladują naturalną formę zróżnicowanego dna i służą poprawie różnorodności biologicznej, zdolności samooczyszczania i odporności na zmiany klimatu. Inicjatywa ta okazała się sukcesem i jest obecnie rozwijana przez Rewilding Oder Delta. W kolejnych etapach renaturyzacji Iny dzięki wsparciu Baltic Sea Conservation Foundation zbudowane zostaną trzy kolejne pryzmy żwirowo-kamienne. 

Kolejnym ważnym punktem wizyty był panel dyskusyjny z lokalnymi przedsiębiorcami i interesariuszami w kontekście trudności, z jakimi borykają się z powodu trwającego zanieczyszczenia środowiska. Uczestnicy podkreślili ogromny potencjał naturalny tego obszaru dający nowe możliwości gospodarcze i zagrożenia związane z jego degradacją. Dyskusje potwierdziły, że zdrowa przyroda jest atutem podnoszącym jakość życia w regionie, a jej odbudowa może być siłą napędową gospodarki. Rewilding Oder Delta ma nadzieję, że to spotkanie i przekazana gościom wiedza ekspercka przyczynią się do sukcesu rozporządzenia unijnego dotyczącego odbudowy zasobów przyrodniczych zarówno na poziomie prawnym jak i praktycznym.

Tekst: Agnieszka Soboń, Peter Torkler
Tłumaczenie z j. angielskiego: Agnieszka Soboń

Czytaj dalej:

  • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.