Aktualności:

Rewilding z Gotami, czyli przez dzikie ostępy do krainy starożytnych mieszkańców Pomorza Zachodniego

28 maja, 2023  |  Aktualności

W jaki sposób pierwotne osadnictwo było związane z warunkami przyrodniczymi? Jak ma się do tego współczesny ruch rewilding? Dzięki połączeniu wątków środowiskowych z historycznymi podczas jednej wycieczki, Rewilding Oder Delta wspólnie z Muzeum w Koszalinie przeprowadziło 27 maja 2023 r. pilotażową akcję pokazującą potencjał ciekawej oferty turystycznej bazującej na lokalnych zasobach.

Ruszyła rejestracja na Uniwersytet Rzeczny 2023

26 maja, 2023  |  Aktualności

Uniwersytet Rzeczny jest interdyscyplinarnym kursem dla uczestników z krajów nadbałtyckich. Jego celem jest rozpowszechnianie wiedzy na temat ekosystemów rzecznych za pośrednictwem otwartej platformy prezentującej naukowe informacje w przystępny sposób. Nadchodząca 4. edycja wydarzenia odbędzie się w Niemczech w dniach 31 lipca – 4 sierpnia 2023 r., a jej głównym tematem będzie zanieczyszczenie wód i zarządzanie ryzykiem.

Dzień Ziemi z Rewilding Oder Delta

24 kwietnia, 2023  |  Aktualności

22 kwietnia 2023 r. Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy po raz kolejny zainicjowało akcję sprzątania brzegów Iny w Goleniowie. Już po raz drugi wydarzenie odbywa się przy wsparciu naszego zespołu, który koordynuje całą akcję.  Sobotnia wydarzenie zbiegło się w tym roku z Dniem Ziemi, co dodało sprzątaniu szczególnego znaczenia. 22 kwietnia na całym świecie odbywają się imprezy, konferencje, happeningi i inne akcje mające na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa na stan naszego środowiska i krajobrazu. 

Światowy Dzień Ziemi 2023 – akcja sprzątania rzeki Iny

4 kwietnia, 2023  |  Aktualności

Od wielu lat organizacja partnerska Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy (TPRIiG) organizuje symboliczne akcje sprzątania rzek w Delcie Odry. Dzięki dużemu zaangażowaniu społecznemu i wsparciu przez inne regionalne organizacje i instytucje, udało się zebrać setki worków śmieci, które zalegały na brzegach i w korytach rzek.

Kolejne młode rysie trafiają na wolność

21 marca, 2023  |  Aktualności

Dwa młode rysie – jednoroczna samica i samiec – zostały wypuszczone na wolność w ramach długoterminowego programu reintrodukcji na Pomorzu Zachodnim. W lutym, dzięki współpracy Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyrodniczego (ZTP) i Rewilding Oder Delta (ROD), trzy rysie zostały przetransportowane z niemieckiego parku zoologicznego koło Hamburga do kompleksu Dzika Zagroda w pobliżu Mirosławca.

Pierwsze wyniki ze wspólnego projektu monitoringu dzikich zwierząt

3 marca, 2023  |  Aktualności

Dzika przyroda jest elementem, który łączy szereg interesariuszy, od przedstawicieli państwowej administracji i leśników, po właścicieli i użytkowników gruntów, takich jak rolnicy i myśliwi, czy też organizacje ochrony przyrody i lokalnych mieszkańców, którzy kochają swoje otoczenie i chcą o nie dbać. Aby znaleźć konsensus między różnymi interesami oraz wspólnie chronić dziką przyrodę, niezbędna jest współpraca wszystkich zainteresowanych stron.

Światowy Dzień Rzek: dorzecze rzeki Iny objęte działaniami Programu Open Rivers

25 września, 2022  |  Aktualności

Europejskie rzeki charakteryzują się największym na świecie poziomem fragmentacji, a tylko jedna trzecia z nich po dziś dzień zachowała się w dobrym stanie ekologicznym. Także rzeki w Delcie Odry ucierpiały na skutek ingerencji człowieka i w wielu miejscach utraciły swój naturalny charakter, co czyni je podatne na negatywne skutki działalności człowieka i zmian klimatu. Jak dobitnie pokazuje obecna sytuacja na Odrze, rzeki są naszym wspólnym dobrem, dlatego tak ważna jest troska o zachowanie ich naturalnego charakteru. To właśnie dlatego wraz z partnerami pracujemy nad renaturyzacją rzek w naszym regionie, a dziś w sposób szczególny cieszymy się ze wsparcia naszych działań przez Program Open Rivers. Ta europejska inicjatywa skupia się na usuwaniu barier rzecznych w celu przywrócenia ciągłości siedlisk, różnorodności biologicznej rzek oraz zapewnienia dobrego stanu ekologicznego przepływających przez nie wód. Dzięki dotacji otrzymanej z Programu Open Rivers będziemy mogli udrożnić stare zapory wodne, co będzie korzystne dla organizmów rzecznych w dorzeczu Iny – jednej z głównych rzek naszego regionu – a tym samym pomóc w odtworzeniu populacji tych organizmów w Inie i Odrze.

Katastrofa w Odrze: W pełni wyjaśnić przyczyny i zapewnić rewitalizację Odry – odrodzenie i renaturyzacja Odry muszą mieć obecnie najwyższy priorytet

18 sierpnia, 2022  |  Aktualności

Wspólny komunikat prasowy z dnia 18 sierpnia 2022 r. „Koalicji na rzecz żywej Odry” [„Aktionsbündnis lebendige Oder“]
| Związek na rzecz Ochrony Środowiska i Przyrody Niemiec (BUND), WWF Niemcy, Niemiecka Pomoc Środowiskowa (DUH), Niemieckie Stowarzyszenie Ochrony Przyrody (DNR), Rewilding Oder Delta (ROD), Związek Ochrony Przyrody Niemiec (NABU), EuroNatur, Fundacja Heinza Sielmanna, Fundacja Michaela Succowa, Stowarzyszenie Przyjaciół Polsko-Niemieckiego Europejskiego Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry

Zatrucie Odry: Apel o sprawdzenie, czy zamknięcie cieśnin Zalewu Szczecińskiego ochroni Bałtyk przed toksynami Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy i Rewilding Oder Delta: Konieczna poprawa zarządzania kryzysowego

17 sierpnia, 2022  |  Aktualności

• Zakres działań niewystarczający, by ograniczyć skutki katastrofy oraz znaleźć źródło i sprawców zakażenia

• Brak dostępu do informacji o stanie wód utrudnia działania prewencyjne i naprawcze

• Eksperci muszą pilnie sprawdzić, czy zamknięcie cieśnin Zalewu Szczecińskiego ochroni Bałtyk przed falą zanieczyszczeń z Odry

• Konieczne jest włączenie Zalewu Szczecińskiego i całego biegu Odry jako obszarów priorytetowych do krajowych programów renaturyzacji wód powierzchniowych Polski i Niemiec

  • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.