Aktualności archive:

Światowy Dzień Rewildingu 2022 podkreśla korzyści dla klimatu

20 marca, 2022  |  Aktualności

Obchodzony 20 marca Światowy Dzień Rewildingu ma na celu uczczenie rewildingu oraz zainspirowanie ludzi i organizacji na całym świecie do zaangażowania się w ochronę przyrody. Przyłączamy się do tegorocznego wydarzenia i apelujemy do zwiększenia skali rewildingu na świecie jako naturalnego i efektywnego rozwiązania dla ochrony klimatu.

Na obszarze Delty Odry wystartował projekt badawczy REWILD_DE

19 stycznia, 2022  |  Aktualności

Projekt badawczy „REWILD_DE – Ochrona różnorodności biologicznej i waloryzacja usług ekosystemowych poprzez rewilding – doświadczenia z Delty Odry”, finansowany przez Niemieckie Federalne Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych (BMBF), rozpoczął się w listopadzie 2021 roku. Naukowcy i praktycy będą w ramach projektu analizować potencjał rewildingu dla przywrócenia bioróżnorodności i wspierania zrównoważonego rozwoju gospodarczego w modelowym obszarze Delty Odry na Pomorzu Przednim (północno-wschodnie Niemcy). Ponadto zbadają, w jakim stopniu doświadczenia i wyniki uzyskane podczas realizacji projektu mogą być przeniesione poza jego obszar i służyć jako model dla innych regionów. Projekt jest koordynowany przez niemieckie Centrum Badań nad Środowiskiem im. Helmholtza (UFZ) przy współpracy z trzema partnerami projektu: Niemieckim Centrum Zintegrowanych Badań nad Różnorodnością Biologiczną (iDiv) przy Uniwersytecie Marcina Lutra w Halle-Wittenberdze (MLU), Uniwersytetem Zrównoważonego Rozwoju w Eberswalde (HNEE) oraz organizacją pożytku publicznego Rewilding Oder Delta (ROD), praktykującą rewilding nad Zalewem Szczecińskim.

Polsko-niemiecka wycieczka ekspercka – Nowe pomysły na transgraniczną ochronę przyrody  

16 listopada, 2021  |  Aktualności

W dniu 23 września w Rothenklempenow koło Puszczy Wkrzańskiej odbyła się druga część polsko-niemieckiej konferencji zainteresowanych Stron z zakresu ochrony przyrody, rolnictwa, leśnictwa i nauki. Spotkanie zostało zorganizowane przez nas w ramach projektu Interreg Va „Dzikie życie nad Zalewem” w celu zaprezentowania wieloletnich doświadczeń interesariuszy w naszym transgranicznym regionie oraz omówienia życzeń, obaw i postulatów dotyczących przyszłości tego obszaru.  

Polsko-niemiecka konferencja NGO – razem dla przyrody w Delcie Odry

14 czerwca, 2021  |  Aktualności

Przedstawiciele 18-stu aktywnych w regionie organizacji ochrony przyrody z Polski i Niemiec spotkało się na wirtualnej konferencji pt. „Rewilding w Delcie Odry – Nowe pomysły dla transgranicznej ochrony przyrody“, aby omówić szanse, zagrożenia i możliwości współpracy na rzecz ochrony siedlisk i zrównoważonego rozwoju regionalnego na obszarach wokół Zalewu Szczecińskiego.

Niemiecka loteria Deutsche Postcode Lotterie wspiera transgraniczne działania organizacji Rewilding Oder Delta e.V. w zakresie ochrony przyrody

11 marca, 2021  |  Aktualności

Pierwsza w historii Loterii nagroda wysokości aż 1 miliona euro w ramach programu dla organizacji pożytku publicznego „Traumtaler 2020” została przyznana stowarzyszeniu Rewilding Oder Delta e. V. (ROD e. V.) na ochronę i odbudowę unikalnych siedlisk przyrodniczych w Delcie Odry po obu stronach granicy polsko-niemieckiej.

  • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.