Aktualności:

Poszukujemy wsparcia

11 sierpnia, 2022  |  Aktualności

Dla wsparcia naszego polsko/niemieckiego przygranicznego biura, zlokalizowanego w (17321) Rothenklempenow w Niemczech, poszukujemy od zaraz studententa/studentkę lub minijobbera/minijobberkę na 10 godzin tygodniowo.

Polsko-niemiecka konferencja “Puszcza Wkrzańska – woda w krajobrazie a zmiany klimatu”

10 sierpnia, 2022  |  Aktualności

W dniach 28-29.06.2022 odbyła się zorganizowana przez nas polsko-niemiecka konferencja dotycząca transgranicznego obszaru Puszczy Wkrzańskiej (PL) i Ueckermünder Heide (DE). W konferencji wzięło udział około 60 przedstawicieli z 30 organizacji i instytucji, zacieśniając tym samym regionalną współpracę transgraniczną na temat ochrony obszarów leśnych wobec wyzwań, jakie stawiają nam zmiany klimatu.

Zapytanie ofertowe

10 sierpnia, 2022  |  Aktualności

W związku z niewyłonieniem oferty, ponownie zapraszamy do składania ofert, gdzie przedmiotem zapytania jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich zgód na realizację zadania udrożnienia 3 dopływów rzeki Iny.

Zapytanie ofertowe

4 lipca, 2022  |  Aktualności

Przedmiotem zapytania jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich zgód na realizację zadania udrożnienia 3 dopływów rzeki Iny.

Akcja sprzątania rzeki Iny

25 marca, 2022  |  Aktualności

Od wielu lat organizacja partnerska Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy (TPRIiG) organizuje symboliczne akcje sprzątania rzek w Delcie Odry. Dzięki dużemu zaangażowaniu społecznemu i wsparciu przez inne regionalne organizacje i instytucje, udało się zebrać setki worków śmieci, które zalegały na brzegach i w korytach rzek.

Światowy Dzień Rewildingu 2022 podkreśla korzyści dla klimatu

20 marca, 2022  |  Aktualności

Obchodzony 20 marca Światowy Dzień Rewildingu ma na celu uczczenie rewildingu oraz zainspirowanie ludzi i organizacji na całym świecie do zaangażowania się w ochronę przyrody. Przyłączamy się do tegorocznego wydarzenia i apelujemy do zwiększenia skali rewildingu na świecie jako naturalnego i efektywnego rozwiązania dla ochrony klimatu.

Na obszarze Delty Odry wystartował projekt badawczy REWILD_DE

19 stycznia, 2022  |  Aktualności

Projekt badawczy “REWILD_DE – Ochrona różnorodności biologicznej i waloryzacja usług ekosystemowych poprzez rewilding – doświadczenia z Delty Odry”, finansowany przez Niemieckie Federalne Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych (BMBF), rozpoczął się w listopadzie 2021 roku. Naukowcy i praktycy będą w ramach projektu analizować potencjał rewildingu dla przywrócenia bioróżnorodności i wspierania zrównoważonego rozwoju gospodarczego w modelowym obszarze Delty Odry na Pomorzu Przednim (północno-wschodnie Niemcy). Ponadto zbadają, w jakim stopniu doświadczenia i wyniki uzyskane podczas realizacji projektu mogą być przeniesione poza jego obszar i służyć jako model dla innych regionów. Projekt jest koordynowany przez niemieckie Centrum Badań nad Środowiskiem im. Helmholtza (UFZ) przy współpracy z trzema partnerami projektu: Niemieckim Centrum Zintegrowanych Badań nad Różnorodnością Biologiczną (iDiv) przy Uniwersytecie Marcina Lutra w Halle-Wittenberdze (MLU), Uniwersytetem Zrównoważonego Rozwoju w Eberswalde (HNEE) oraz organizacją pożytku publicznego Rewilding Oder Delta (ROD), praktykującą rewilding nad Zalewem Szczecińskim.

Polsko-niemiecka wycieczka ekspercka – Nowe pomysły na transgraniczną ochronę przyrody  

16 listopada, 2021  |  Aktualności

W dniu 23 września w Rothenklempenow koło Puszczy Wkrzańskiej odbyła się druga część polsko-niemieckiej konferencji zainteresowanych Stron z zakresu ochrony przyrody, rolnictwa, leśnictwa i nauki. Spotkanie zostało zorganizowane przez nas w ramach projektu Interreg Va “Dzikie życie nad Zalewem” w celu zaprezentowania wieloletnich doświadczeń interesariuszy w naszym transgranicznym regionie oraz omówienia życzeń, obaw i postulatów dotyczących przyszłości tego obszaru.  

  • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.