SIEĆ WSPÓŁPRACY DELTY ODRY

SIEĆ WSPÓŁPRACY DELTY ODRY

Sieć Współpracy Delty Odry to platforma skupiająca podmioty (przedsiębiorstwa, rolników, przewodników oraz stowarzyszenia i instytucje) działające w obszarze Rewilding Oder Delta.

Wszystkich partnerów Sieci łączy zrównoważone podejście do użytkowania krajobrazu, a także podzielają oni wizję lokalnego zarządzania zasobami naturalnymi uwzględniającą dbałość o dobrostan ludzi i dzikiej przyrody.

Poprzez Sieć Współpracy Delty Odry oferujemy naszym partnerom przestrzeń do wymiany doświadczeń i pomagamy im dostosować praktyki biznesowe do obecnych wyzwań związanych ze zmianami klimatu. Jednocześnie wspieramy naturalne i ekologiczne procesy zachodzące w ekosystemach.

Cele sieci:

  • Ułatwianie kontaktów między partnerami z różnych sektorów gospodarki w celu zacieśniania współpracy na poziomie regionu;
  • Promocja regionu jako całości z naciskiem na walory kulturowe i przyrodnicze;
  • Wspieranie lokalnych przedsiębiorstw w tworzeniu i rozwoju biznesów opartych na idei rewilding i zrównoważonego korzystania ze środowiska naturalnego;
  • Promowanie partnerstw między podmiotami związanymi z turystyką przyrodniczą w celu tworzenia nowych ofert turystycznych;
  • Wsparcie eksperckie poprzez organizację spotkań i warsztatów.

Dołącz do sieci

Chcesz tworzyć Sieć Współpracy Delty Odry?

Napisz do nas

Dołącz do sieci

Chcesz tworzyć Sieć Współpracy Delty Odry?

Napisz do nas

  • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.