Tag: Praca

Poszukujemy wsparcia – Lokalny Dyrektor Programu Rewilding Climate Solutions

27 czerwca, 2022  |  Aktualności

Aby zwiększyć skalę rozwiązań w zakresie rewildingu i ochrony klimatu, wraz z Rewilding Europe rozwijamy komercyjne rozwiązania i lokalne podmioty komercyjne w Szwecji i Polsce pod nazwą Rewilding Climate Solutions. Program skupi się na zwiększeniu skali działań rewildingowych, wykorzystując mechanizmy finansowe związane z dwutlenkiem węgla i ochroną klimatu.

  • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.