Kolejne młode rysie trafiają na wolność

21 marca, 2023

Dwa młode rysie – jednoroczna samica i samiec – zostały wypuszczone na wolność w ramach długoterminowego programu reintrodukcji na Pomorzu Zachodnim. W lutym, dzięki współpracy Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyrodniczego (ZTP) i Rewilding Oder Delta (ROD), trzy rysie zostały przetransportowane z niemieckiego parku zoologicznego koło Hamburga do kompleksu Dzika Zagroda w pobliżu Mirosławca.

Ryś euroazjatycki (Lynx lynx)
Sophie Monsarrat / Rewilding Europe

Po przybyciu na miejsce zwierzęta zostały wypuszczone do zagród adaptacyjnych, aby przystosować się do nowego otoczenia. Po kilkutygodniowej aklimatyzacji i regularnym monitoringu, zespół ekspertów potwierdził u jednego osobnika zarówno naturalne zachowania łowieckie jak i dystans oraz płochliwość w stosunku do ludzi – cechy zapewniające umiejętność przetrwania na wolności. Razem z samicą uratowaną przez ZTP w zeszłym roku, samiec otrzymał obrożę telemetryczną pozwalającą na śledzenie i zbieranie informacji o tym, jak radzi sobie w naturalnym środowisku, a następnie zwierzęta zostały wypuszczone do wybranych siedlisk leśnych. 

Jeden z rysi euroazjatyckich wypuszczonych w Zachodnipomorskiem
ZTP

Od 2019 roku Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze (ZTP) walczy o odtworzenie subpopulacji rysia nizinnego w Polsce, a kolejne nowo reintrodukowane osobniki znacząco wzmocnią założycielską pulę genową. Różnorodność genetyczna jest istotnym czynnikiem adaptacyjnym, umożliwiającym długoterminowe przetrwanie populacji na danym obszarze. 

Głównym zagrożeniem dla największego dzikiego kota Europy jest działalność ludzka – utrata oraz fragmentacja siedlisk na rzecz rozwoju infrastruktury oraz kłusownictwo. Dramatyczny spadek liczebności rysia w wielu regionach oraz rosnąca świadomość ekologiczna wśród społeczeństwa spowodowała intensyfikacje działań na rzecz ocalenia tego rzadkiego gatunku. Młoda populacja w północno-zachodniej Polsce na szczęście dobrze się rozwija, a ZTP i ROD intensywnie współpracują w celu zachowania tego pozytywnego trendu. 

Szczęśliwy zespół po udanej reintrodukcji
Sophie Montserrat / Rewilding Europe

Jako drapieżnik szczytowy, ryś nizinny odgrywa ważną rolę w utrzymaniu naturalnej liczebności i zdrowia w populacjach innych gatunków zwierząt, takich jak mniejsze ssaki i sarny. Ma to znaczący wpływ na zachowanie dobrego stanu ekosystemu, przyczyniając się do naturalnej regeneracji flory i fauny oraz zwiększenia różnorodności biologicznej. 

Marcowa akcja wypuszczenia rysi na wolność była możliwa dzięki wsparciu niedawno utworzonego przez Rewilding Europe funduszu European Wildlife Comeback Fund, którego celem jest reintrodukcja kluczowych gatunków naszego kontynentu dla dobra przyrody i ludzi. 


Kontakt:

Wiebke Brenner • Specjalistka ds. Ochrony Gatunkowej
Tel +49 178 206 4737
wiebke.brenner(@)rewilding-oder-delta.com

  • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.