Tag: Współpraca

Międzynarodowa współpraca w ramach programu LIFE wspiera powrót rysia na obszar Delty Odry 

11 czerwca, 2024  |  Aktualności

Rok 2023 był bardzo udany pod względem reintrodukcji rysia: 17 osobników zostało wypuszczonych na wolność w ramach długoterminowej współpracy między Zachodniopomorskim Towarzystwem Przyrodniczym a Rewilding Oder Delta. Działanie to było możliwe dzięki Europejskiemu Funduszowi Ochrony Przyrody (EWCF) zapewnionemu przez Rewilding Europe.  

W ciągu najbliższych pięciu lat kooperacja w zakresie ochrony tego gatunku obejmie organizacje z Polski, Niemiec i Litwy w ramach programu LIFE. Jest to nie tylko ważny krok w kierunku odtworzenia populacji rysi w regionie, ale także wzmocnienie międzynarodowej sieci współpracy.

Sieć Współpracy Delty Odry wesprze lokalną gospodarkę opartą na przyrodzie

29 września, 2023  |  Aktualności

27 września w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju odbyło się pierwsze spotkanie partnerów Sieci Współpracy Delty Odry. Spotkanie to stało się ucieleśnieniem idei transgranicznego porozumienia podmiotów działających lub pragnących działać zgodnie z ideą rewilding, a elementem łączącym wszystkich partnerów jest rozwój turystyki przyrodniczej.

Jak przywrócić życie Odrze, od źródła do morza

31 lipca, 2023  |  Aktualności

W dniach 31.07-04.08 rzeczni interesariusze (naukowcy, instytucje, reprezentanci rządowi, przedstawiciele samorządów, lokalnych społeczności, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy oraz osoby prywatne) z 11 krajów Europy odwiedzą Deltę Odry podczas 4. edycji międzynarodowego Uniwersytetu Rzecznego, współorganizowanego przez Koalicję Czystego Bałtyku (CCB) oraz Rewilding Oder Delta. Na przykładzie Odry, koncentrując się na zanieczyszczeniu wody i zarządzaniu ryzykiem, zgłębią oni tematykę wpływu kondycji rzek na Morze Bałtyckie oraz oddziaływania zmian klimatu na stan zlewni.

Kolejne młode rysie trafiają na wolność

21 marca, 2023  |  Aktualności

Dwa młode rysie – jednoroczna samica i samiec – zostały wypuszczone na wolność w ramach długoterminowego programu reintrodukcji na Pomorzu Zachodnim. W lutym, dzięki współpracy Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyrodniczego (ZTP) i Rewilding Oder Delta (ROD), trzy rysie zostały przetransportowane z niemieckiego parku zoologicznego koło Hamburga do kompleksu Dzika Zagroda w pobliżu Mirosławca.

  • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.