Porozumienie liderów ochrony przyrody wzmocni europejski ruch rewilding

15 grudnia, 2023

W listopadzie br. przedstawiciele Rewilding Oder Delta uczestniczyli w międzynarodowym spotkaniu w Wiedniu, które zostało zwieńczone zawiązaniem Europejskiej Koalicji Na Rzecz Rewildingu. Porozumienie znacząco przyspieszy działania na szeroką skalę na całym kontynencie.

Rewilding Europe - Vienna 2023.
Nowa Europejska Koalicja na rzecz Rewildingu łączy różnorodne organizacje z całej Europy.
© Michele Agostinis

Nowy wymiar odbudowy zasobów przyrodniczych w Europie 

Dzięki utworzeniu Europejskiej Koalicji Na Rzecz Rewildingu wizja dzikich krajobrazów Europy, oferujących przyrodzie i ludziom szeroki wachlarz korzyści, jest o krok bliżej zrealizowania. Kilkudziesięciu liderów czołowych europejskich organizacji spotkało się w listopadzie br. w Wiedniu, aby określić przyszłe priorytety wspólnych działań i opracować strategie zwiększenia zasięgu odbudowy zasobów przyrodniczych na całym kontynencie. Kilkudniowe wydarzenie, zainicjowane przez Rewilding Europe, zostało zwieńczone podpisaniem przez organizacje z 16 krajów europejskich porozumienia, którego celem jest wspólne działanie na rzecz rozwoju ruchu rewilding. 

W 2019 r. wiodące europejskie inicjatywy działające na rzecz rewildingu opublikowały „Wezwanie do działania na rzecz dzikiej Europy” (“Call to Action for a Wilder Europe„). Dokument ten zawierał szereg ujednolicających zasad rewildingu mających na celu promowanie ruchu na rzecz przywracania naturalnych obszarów w Europie. W tym samym czasie powstała również organizacja Rewilding Spain, która prowadzi działania na obszarze Iberian Highlands. 

Rewilding Europe - Vienna 2023.
Uczestnicy spotkania omówili szereg kluczowych tematów związanych z rewildingiem.
© Michele Agostinis

Dzięki zawartej teraz nowej koalicji – pierwszej tego typu w Europie – zwiększy się liczba współpracujących ze sobą podmiotów, a co za tym idzie przyspieszy proces rzeczywistego wdrażania idei rewildingu. Uczestnicy spotkania w Wiedniu omówili związane z tym procesem kluczowe kwestie, w tym: większy dostęp do gruntów i możliwość zarządzania nimi, angażowanie partnerów strategicznych oraz przyspieszenie procesu odnowy przyrody. 

„Wspaniale było móc porozmawiać o ważnej roli, jaką społeczności mogą i powinny odgrywać w rewildingu. Najbardziej udane inicjatywy inspirują jednostki i wzmacniają społeczności, a także działają z pożytkiem zarówno dla klimatu jak i dzikiej przyrody”, mówi Kevin Cumming, dyrektor Rewilding Britain. 

Dzięki wspólnej pracy członkostwo w koalicji przyspieszy odbudowę zasobów przyrodniczych na całym kontynencie. @MICHELE AGOSTINIS

Potrzeba działań na większą skalę 

Prężny rozwój europejskiego rewildingu w ciągu ostatniej dekady jest niewątpliwym sukcesem. Zwiększanie korzyści płynących z odbudowy zasobów przyrodniczych jest jednak wciąż obszarem wymagającym rozwoju i wytężonej pracy. 

Dyrektor zarządzający Rewilding Europe Frans Schepers, otwierając spotkanie w Wiedniu, przedstawił aktualny stan europejskiego rewildingu, który jako ruch społeczny zyskuje na popularności i zdobywa coraz więcej zwolenników. W sytuacji, gdy przyroda w Europie jest poważnie zdegradowana, rewilding może stworzyć warunki do jej regeneracji w opłacalny i łatwo dostępny sposób. Jest również sposobem przywrócenia na szeroką skalę prawidłowo funkcjonujących ekosystemów, a tym samym stanowi skuteczną odpowiedź na trwający kryzys bioróżnorodności oraz przeciwdziała negatywnym skutkom zmian klimatu takim jak susze, pożary i powodzie. 

Rebecca Wrigley z Rewilding Britain omawia podczas warsztatów wpływ rewildingu na lokalne społeczności. @MICHELE AGOSTINIS

Razem dla dzikiej przyrody 

Europejski ruch rewilding wciąż rośnie w siłę, a nowe inicjatywy rozwijają się na terenie całego kontynentu. Nasze pokolenie ma teraz wyjątkową okazję, by odbudować dziką przyrodę, jednak warunkiem jest działanie tu i teraz. 

„Spotkanie w Wiedniu zgromadziło szerokie grono praktyków wykonujących wspaniałą pracę w całej Europie. Było też świetną okazją do zawiązania przyjaźni oraz zwiększenia spójności i motywacji” – mówi Frans Schepers. „Możemy przywrócić dziką przyrodę na dużą skalę tylko wtedy, gdy będziemy postrzegać naturę jako sprzymierzeńca w realizacji naszych celów. Jestem pełen optymizmu i wierzę, że taka transformacja jest możliwa.” 

Uczestnicy spotkania mieli okazję dowiedzieć się o inspirujących działaniach rewildingowych prowadzonych nad Dunajem.

Nowa Europejska Koalicja Na Rzecz Rewildingu zrzesza różnorodne organizacje, którym przyświeca wspólna idea. Jest nią wzmocnienie i przyspieszenie działań rewildingowych poprzez: 

  • Budowanie ważnych koalicji oraz inspirowanie i zachęcanie innych do przyłączenia się do ruchu. 
  • Wspólne wypowiadanie się jasnym i silnym głosem w kwestiach związanych z rewildingiem. 
  • Standaryzacja podejścia, metod, zasad i pozycjonowania. 
  • Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w celu zapewnienia najlepszych praktyk, sprostaniu wyzwaniom i zwiększania pozytywnego wpływu rewildingu na ekosystemy i społeczności.

„Koalicja ma na celu ustabilizowanie, zjednoczenie i połączenie ruchu rewilding w Europie” – mówi Amy Duthie, na stanowisku Head of Upscaling z ramienia Rewilding Europe. „Otwarta komunikacja między wszystkimi członkami, grupami roboczymi, a także bezpośrednie spotkania pomogą lepiej koordynować i skutecznie przyspieszyć efekty działań rewilding w całej Europie. Poprzez odbudowę zasobów przyrodniczych na dużą skalę oraz dzięki zaangażowanej debacie publicznej możemy wpływać na przyszłość, w której zdrowe ekosystemy staną się fundamentem dobrze prosperujących społeczności”. 

Członkowie Europejskiej Koalicji na rzecz Rewildingu 

Rewilding Europe (Europa)
European Young Rewilders
ARK Rewilding Netherlands (Holandia)
Rewilding Apennines (Włochy)
Rewilding Britain (Wielka Brytania)
Danish Society for Nature Conservation (Dania)
Rewilding France (Francja)
Snowchange (Finlandia)
Rewilding Romania (Rumunia)
Rewilding Ukraine (Ukraina)
Trees for Life (Wielka Brytania)
Rewilding Sweden (Szwecja)
Rewilding Portugal (Portugalia)
Rewilding Spain (Hiszpania) 

Rewilding Oder Delta (Niemcy i Polska)
Rewilding Velebit (Chorwacja)
Rewilding Rhodopes (Bułgaria) 


Tłumaczenie z języka angielskiego: Ilona Wenderlich
Redakcja: Agnieszka Soboń, Magdalena Urlich 

  • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.