Pierwsze spotkanie European Young Rewilders w Delcie Odry

11 września, 2023

“Jako European Young Rewilders nie mogliśmy wybrać bardziej symbolicznego miejsca na nasze pierwsze spotkanie niż Delta Odry na granicy Polski i Niemiec. Chcemy w ten sposób wzmocnić powstający ruch z odważną wizją: sprawić, aby Europa stała się bardziej dzikim i różnorodnym biologicznie miejscem.” – mówi Léon Gross, (współ)założyciel Donut Berlin i uczestnik spotkania, które odbyło się 7-9 września w delcie Odry.

Uczestnicy podczas pierwszego spotkania European Young Rewilders
Hannah Pepe / European Young Rewilders

European Young Rewilders – kto może dołączyć? 

European Young Rewilders to grupa młodych specjalistów i entuzjastów, których celem jest łączenie i angażowanie Europejczyków w działania z zakresu rewilding. Kilkanaście osób z Niemiec, Danii i Szwecji spotkało się w Bugewitz, aby poznać praktyczne przykłady rewildingu oraz wymienić się swoimi kompetencjami i doświadczeniami. Średnia wieku członków sieci wynosi ponad 26 lat, czyli więcej niż w innych organizacjach młodzieżowych.

Giulia Testa, koordynatorka sieci European Young Rewilders podczas powitania
Hannah Pepe / European Young Rewilders

Rewilding nie jest zatem podręcznikowym wyborem kariery, ale raczej rozwijającą się dziedziną, którą młodzi ludzie odkrywają, gdy ich świadomość środowiskowa jest już ukształtowana. Do organizacji może dołączyć każdy, o ile stosuje zasady rewildingu w celu przywrócenia procesów ekologicznych i zmniejszenia wpływu człowieka na środowisko.

Dzień 1: Anklamer Stadtbruch 

Pierwszym celem spotkania był rezerwat przyrody Anklamer Stadtbruch, który znajduje się po niemieckiej stronie Zalewu Szczecińskiego. Przewodnikiem grupy był Günther Hoffmann, który mieszka w tej okolicy od ponad 25 lat i z pasją opowiada o wyjątkowej geomorfologii i historii przyrodniczej tego obszaru. Goście z ogromnym zainteresowaniem słuchali opowieści o bieliku, którego mogli jednocześnie podziwiać przez lunetę oraz o populacji bobrów, zamieszkujących ten teren.

Günther Hoffmann, przewodnik przyrodniczy z grupą
Hannah Pepe / European Young Rewilders

Uczestnicy przekonali się, że Delta Odry to wyjątkowy region z bogatą mozaiką ekosystemów lądowych, morskich i słodkowodnych, tworzący jeden ze strategicznie położonych korytarzy ekologicznych w Europie.  Region słynie z „Wielkiej Siódemki Delty Odry”: bielika, bobra, jesiotra ostronosego, żubra, łosia, foki szarej i wilka.

Widok na Anklamer Stadtbruch
Hannah Pepe / European Young Rewilders

Dzień 2: Wycieczka na wyspę Ruden

Drugiego dnia grupa wyruszyła na wycieczkę po wyspie Ruden. Wyspę zamieszkują tylko dwie osoby: Annekatrin Rosa i Frank Erkenbrecher. Obecnie są oni wolontariuszami  Naturschutzgesellschaft Vorpommern, monitorują przyrodę i oprowadzają zwiedzających.

Annekatrin Rosa i Frank Erkenbrecher z grupą
Hannah Pepe / European Young Rewilders

Do grupy dołączyła Katrin Quiring, specjalistka ds. ekosystemów morskich w Rewilding Oder Delta i współorganizatorka wycieczki. Opowiedziała o planowanych działaniach odtworzenia siedlisk lęgowych ptaków wodnych, m.in. rybitwy białoczelnej i sieweczki obrożnej. Uczestnicy mieli również okazję obserwowania przez lunetę niezwykle rzadkiej foki szarej.

Nowe miejsca pracy

Kolonie kormoranów na wyspie Ruden
Hannah Pepe / European Young Rewilders

Kluczem do budowania lokalnej dumy i identyfikacji z wizją Rewilding Oder Delta jest zaangażowanie lokalnej społeczności. Dobrze funkcjonujące i biologicznie różnorodne ekosystemy tworzą bazę do rozwoju lokalnej turystyki opartej na przyrodzie. 

„Podczas naszej wizyty utwierdziliśmy się w przekonaniu, że przyroda i gospodarka mogą iść w parze, a zrównoważone korzystanie z zasobów przyrodniczych może być siłą napędową lokalnej ekonomiki.” – podsumowuje Leon Gross, uczestnik spotkania i członek European Young Rewilders.

Czytaj dalej:

Streszczenie na podstawie artykułu „Oder Delta adventures: European Young Rewilders gather for the first in-person excursion” L. Gross: Ilona Wenderlich
Redakcja: Agnieszka Soboń, Magdalena Urlich 

  • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.