Polsko-niemiecka wycieczka ekspercka – Nowe pomysły na transgraniczną ochronę przyrody  

16 listopada, 2021

W dniu 23 września w Rothenklempenow koło Puszczy Wkrzańskiej odbyła się druga część polsko-niemieckiej konferencji zainteresowanych Stron z zakresu ochrony przyrody, rolnictwa, leśnictwa i nauki. Spotkanie zostało zorganizowane przez nas w ramach projektu Interreg Va „Dzikie życie nad Zalewem” w celu zaprezentowania wieloletnich doświadczeń interesariuszy w naszym transgranicznym regionie oraz omówienia życzeń, obaw i postulatów dotyczących przyszłości tego obszaru.  

Uczestnicy polsko-niemieckiej wycieczki eksperckiej
Rewilding Oder Delta

Z grupą ekspertów, na którą złożyli się przedstawiciele: Niemieckiej Federalnej Fundacji Dziedzictwa Przyrody DBU, Federacji Zielonych Gaja, Uniwersytetu w GreifswaldzieFundacji Ostseestiftung, Fundacji im. Michaela Succowa i niemieckiej organizacji Pomoc dla Środowiska DUH, a także z rolnikami z ekologicznej spółdzielni produkcyjnej BioBoden, leśnikami z sąsiednich niemieckich obszarów i inicjatorami kooperatywy Höfegemeinschaft Pommern, mogliśmy przyjrzeć się wyzwaniom związanym z użytkowaniem ziemi i rewildingiem na obszarach rolnych Höfegemeinschaft w Rothenklempenow oraz obszarach Fundacji DBU w niemieckiej części Puszczy Wkrzańskiej. Wspólnie odwiedziliśmy teren objęty projektem edukacyjnym „Model dla rolnictwa – 2000 m²” (RCE Stettiner Haff), przyrodniczo cenne podmokłe łąki kooperatywy Höfegemeinschaft Pommern, jezioro Latzig (Urząd ds. Rolnictwa i Środowiska Mecklemburgia-Pomorze Przednie), jak również Martensches Bruch, Zopienwiese i obszary leśne przy jeziorze Myśliborskie Wielkie (wszystkie DBU) oraz ujście rzeki Myśliborka koło miasteczka Rieth nad Jeziorem Nowowarpieńskim (Urząd ds. Rolnictwa i Środowiska).   

Spotkaniu i wycieczce towarzyszyło otwarcie naszego biura w Rothenklempenow, które ułatwi nam aktywne nawiązywanie współpracy na miejscu, promowanie idei rewildingu i realizację wspólnych projektów z interesariuszami z regionu. 

Dalsze informacje w Sprawozdaniu.

  • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.