Polsko-niemiecka konferencja NGO – razem dla przyrody w Delcie Odry

14 czerwca, 2021

Przedstawiciele 18-stu aktywnych w regionie organizacji ochrony przyrody z Polski i Niemiec spotkało się na wirtualnej konferencji pt. „Rewilding w Delcie Odry – Nowe pomysły dla transgranicznej ochrony przyrody“, aby omówić szanse, zagrożenia i możliwości współpracy na rzecz ochrony siedlisk i zrównoważonego rozwoju regionalnego na obszarach wokół Zalewu Szczecińskiego.

W dniu 27. maja br. Stowarzyszenie Rewilding Oder Delta wraz z regionalnymi organizacjami ochrony przyrody, zorganizowało polsko-niemiecką konferencję NGO. Celem spotkania było przedstawienie rewildingu jako skutecznej metody dla transgranicznej ochrony przyrody i sposobu na zrównoważony rozwój w regionie. Uczestnicy mogli także nawiązać kontakt i omówić możliwości współpracy. 

Na początek przedstawiciele 18-stu organizacji z Polski i Niemiec, działających w regionie Delty Odry, zaprezentowali swoje działania i projekty. Następnie wysłuchano prelekcji Franka Vassen z Generalnej Dyrekcji Środowiska w Komisji Europejskiej na temat celów nowej unijnej Strategii na Rzecz Bioróżnorodności do 2030r. oraz związanych z nią wyzwań. Jako szczególnie istotne dla obszaru Delty Odry prelegent wymienił stworzenie spójnej sieci obszarów chronionych oraz efektywne zarządzanie terenami Natura 2000, związane z wiążącymi celami w zakresie odbudowy ekosystemów. Andrea Perino z niemieckiego Centrum Integracyjnych Badań nad Bioróżnorodnością (iDiv) przedstawiła rewilding z perspektywy naukowej, a Peter Torkler, lider zespołu Rewilding Oder Delta na Polskę, omówił genezę, cele i dotychczasowe osiągnięcia organizacja Rewilding Europe, która obchodzi w tym roku 10-lecie swojego istnienia. 

Następnie omówione zostały praktyczne przykłady projektów renaturyzacyjnych w regionie, a konkretnie prace na rzekach Ina i Gowienica (Artur Furdyna, Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy), monitoring łosia, rysia i żubra na Pomorzu Zachodnim (Aleksandra Smaga, Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze) oraz współpraca z sektorem turystycznym na Pomorzu Zachodnim i bieżące działania rewildingu po stronie niemieckiej (Ulrich Stöcker, kierownik zespołu Rewilding Oder Delta na Niemcy). 

Po prezentacjach miała miejsce intensywna dyskusja, podczas której uczestnicy wymienili poglądy na temat aktualnych zagrożeń i możliwych rozwiązań dla transgranicznego ekosystemu Delty Odry. W dalszej kolejności pogłębiono takie tematy jak ochrona różnorodności biologicznej w krajobrazie kulturowym oraz odtwarzanie i zachowanie korytarzy migracyjnych wobec konfliktów z projektami infrastrukturalnymi (zwłaszcza rozbudową autostrad) i interwencjami w obszarze rzek (w szczególności planami pogłębienia Odry).  

Konferencja odbyła się w ramach transgranicznego projektu „Dzikie życie na Zalewem”, dofinansowanego przez UE z Funduszu Małych Projektów w ramach programu Interreg w Euroregionie Pomerania. Celem projektu jest transgraniczny rozwój idei rewildingu wspólnie z przedstawicielami ochrony przyrody, polityki, gospodarki i turystyki oraz promowanie współpracy z lokalnymi społecznościami. Ponieważ konferencja miała na celu przybliżenie konkretnych przykładów i promocję współpracy transgranicznej, na wrzesień tego roku zaplanowano terenowe spotkanie niemieckich i polskich organizacji ochrony przyrody.  

  • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.