Zapytanie ofertowe

4 lipca, 2022

Przedmiotem zapytania jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich zgód na realizację zadania udrożnienia 3 dopływów rzeki Iny.

Realizacja przedsięwzięcia odbywa się w ramach projektu finansowanego przez Open Rivers Programme gdzie Rewilding Oder Delta jest partnerem na terenie Polski.

ZAPYTANIE ORP – Rewiliding Oder Delta – projekt i nadzor 110722

Formularz-ofertowy OPEN RIVERS PROGRAMME- 040722

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego(1)

Klauzula informacyjna RODO

Termin składania ofert: do 22 lipca 2022 r. g. 15:00

INFORMACJA O WPŁYNIĘCIU OFERT

W dniu 22 lipca 2022 r. wpłynęła jedna oferta na usługę wykonania projektów modyfikacji,
rozbiórki oraz wykonanie operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem pozwoleń
wodnoprawnych na udrożnienie trzech ruin piętrzeń wodnych wraz z działaniami
renaturyzacyjnymi na trzech dopływach rzeki Ina – Sławęcinka/Wisełka/Biała Struga.

 

  • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.