Zapytanie ofertowe

17 czerwca, 2022

Przedmiotem zapytania jest wykonanie dokumentacji projektowej pryzm żwirowych na rzece Inie.

Realizacja przedsięwzięcia odbywa się w ramach projektu finansowanego przez fundacje BaltCF pn. „Rewilding the Ina river for a cleaner Baltic Sea”.
Do wykonania jest dokumentacja techniczna sekwencji trzech żwirowych pryzm na odcinku 1 km rzeki Iny między Sownem a Strumianami na podstawie wytycznych opisanych w plikach do pobrania:

Zapytanie ofertowe_17.06.2022

Formularz ofertowy

Klauzula informacyjna RODO

Termin składania ofert: do 30 czerwca 2022 r. g. 15:00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 07. lipca 2022 r.:

4. Informacja o wyborze oferty_06.07.2022

 

  • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.