Pałacowy Rewilding

13 maja, 2024

11 maja br. dołączyliśmy do 63. Henrykowskich Spotkań Kulturalnych w Siemczynie i zaprosiliśmy gości Pałacu Siemczyno na spacer edukacyjny, który miał na celu pokazanie potencjału przyrodniczego okolicy zabytkowego kompleksu barokowego. Spacer przygotowali i przeprowadzili przedstawiciele Rewilding Oder Delta – Artur Furdyna, hydrobiolog i ekolog wód oraz Magdalena Urlich, przewodniczka, specjalistka ds. przedsiębiorczości i turystyki.

Sobotni spacer przyrodniczy w Siemczynie zgromadził liczną grupę uczestników
Agnieszka Soboń / Rewilding Oder Delta

Przyroda dla ludzi 

„Przyroda dla ludzi” (Nature for people) to jeden z filarów rewildingu. Działania w ramach tej sfery obejmują współpracę z lokalną społecznością, dzięki której realizowane są m.in. takie cele jak: edukacja, tworzenie partnerstw, wspieranie lokalnych przedsiębiorców chcących prowadzić zrównoważoną i regeneratywną działalność, uczestnictwo w wydarzeniach oraz promocja założeń rewilding. 

Propozycja przyrodniczej „prelekcji w terenie” w ramach cyklicznych spotkań kulturalnych spotkała się z ogromnym zainteresowaniem gości i przyjaciół Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie – organizatora wydarzenia. Nie zabrakło również przedstawicieli lokalnych władz gminnych i powiatowych. Wraz z nami na spacer udała się mi.in. nowo wybrana burmistrzyni Czaplinka pani Katarzyna Szlońska-Getka.

fot.: Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie, Agnieszka Soboń / Rewilding Oder Delta

Architektura krajobrazu a naturalna retencja 

Podczas spaceru szczególnie staraliśmy się podkreślić znaczenie krajobrazu i jego potencjał w kontekście retencji wody oraz wpływ ludzkich ingerencji na zachowanie równowagi hydrologicznej. Przypałacowe stawy – nieodłączny element architektury barokowej, a także drenaże i rowy wyprowadzające wodę z parku na pobliskie łąki to modyfikacje, w wyniku których zauważalnie obniżył się poziom wody w parku.

Ważnym punktem na trasie była ogromna tama bobrowa wybudowana na jednym ze strumieni zasilających pobliskie mokradło. Uczestnicy spaceru mogli obejrzeć tę niezwykłą konstrukcję i dowiedzieć się o roli bobrów w kontekście przywracania stabilnych stosunków wodnych.

fot.: Agnieszka Soboń / Rewilding Oder Delta

Spacer zakończyliśmy na wzgórzu, z którego można było zobaczyć całe ukształtowanie terenu oraz zrozumieć w jaki sposób działa system źródlisk, strumieni, rzeczek, mokradeł i pobliskiego jeziora. Miejsce to jest też szczególnie ciekawe ze względu na możliwość obserwacji dzikich zwierząt, w szczególności ptaków wodnych chętnie korzystających z pobliskich terenów podmokłych i rozlewisk. 

Pieśni i rozmowy 

Spacer urozmaicały „ilustracje muzyczne” – fragmenty tradycyjnych pieśni słowiańskich o tematyce wodnej, łąkowej i żniwnej specjalnie na ten dzień przygotowane przez czaplinecki Duet „Zoriuszka”. Pieśni śpiewane białym głosem wspaniale wpisywały się w tematykę spaceru i dopełniały część naukową.

fot.: Agnieszka Soboń / Rewilding Oder Delta

Powrót do Pałacu był świetną okazją do wymiany wrażeń, omawiania dalszej współpracy oraz rozmów na temat organizacji podobnych wydarzeń w regionie, zarówno inicjowanych przez Rewilding Oder Delta jak i lokalną społeczność.

“Lepiej być nie mogło. Temat był niezwykle ważny i ciekawie omówiony. Uważam, że kompetentnie prowadzona edukacja ekologiczna zapewni nam wszystkim spokojną przyszłość. W szczególności zaś powinniśmy myśleć o pokoleniach naszych dzieci i wnuków, by nie zostawić ich bez wody.” – podsumował spacer gospodarz imprezy wiceprezes Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie Bogdan Andziak.

Spacer przyrodniczy podczas 63. Henrykowskich Spotkań Kulturalnych w Pałacu Siemczyno
Agnieszka Soboń / Rewilding Oder Delta

Tekst: Magdalena Urlich
Redakcja: Agnieszka Soboń, Artur Furdyna 

  • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.