Niezwykłe lekcje w terenie

17 czerwca, 2024

6 i 7 czerwca 2024 r., w ramach naszych spacerów edukacyjnych, mieliśmy ogromną przyjemność przeprowadzić lekcje w terenie dla uczniów klas siódmych ze Szkoły Podstawowej w Czaplinku. Inicjatorką niecodziennych zajęć z geografii regionu była pani Grażyna Latos – nauczycielka tego przedmiotu w czaplineckiej placówce.

Magdalena Urlich, przewodniczka przyrodnicza i specjalistka ds. turystyki i przedsiębiorczości w Rewilding Oder Delta prowadzi spacer edukacyjny dla młodzieży w Czaplinku
Artur Furdyna / Rewilding Oder Delta

Rewilding a edukacja 

Edukacja jest jednym z elementów filaru Przyroda dla ludzi, na którym opiera się idea rewilding. Jako przedstawiciele polsko-niemieckiej organizacji Rewilding Oder Delta działamy w regionie na wielu polach związanych z ochroną przyrody oraz współistnieniem ludzi i natury. Spacery edukacyjne są jedną z najskuteczniejszych form przekazywania wiedzy. 

Przyroda wokół szkoły 

Tym razem tematyka związana była z regionem drawskim. Bazując na interesujących punktach w okolicy szkoły, mogliśmy wraz z młodzieżą opowiedzieć sobie nawzajem o ukształtowaniu terenu, krajobrazie, retencji wody i zanieczyszczeniach. Trasa naszego spaceru biegła nad rzeczką, gdzie poznaliśmy jej bieg oraz opowiedzieliśmy o ciągłości morfologicznej i znaczeniu terenów podmokłych. Wspólnie ubolewaliśmy nad zniszczonym mokradłem i niefortunnym usytuowaniem punktu zbiórki odpadów, a następnie wędrowaliśmy przez wysokie trawy, aby dotrzeć nad brzeg jeziora Czaplino pod monumentalne wierzby. Podczas postojów na szlaku rozmawialiśmy o otoczeniu, potencjale krajobrazu, dbałości o zasoby przyrodnicze i formach ochrony. Wspólnie zastanawialiśmy się nad ekonomią zrównoważoną i regeneratywną.

fot.: Artur Furdyna / Rewilding Oder Delta

Sztuka, natura, miejsce 

Niezwykłe lekcje w terenie – spacery edukacyjne są jedną z najskuteczniejszych form przekazywania wiedzy.
Artur Furdyna / Rewilding Oder Delta

Zwieńczeniem lekcji było spotkanie z czaplineckim artystą rzeźbiarzem panem Edwardem Szatkowskim. Mogliśmy z nim skonfrontować swoje spostrzeżenia i wnioski dotyczące interakcji człowiek-przyroda, a także poznać konkretny rodzaj działalności mającej minimalny wpływ na środowisko.

Mamy nadzieję na kontynuację współpracy w następnym roku szkolnym, a młodzieży życzymy wielu cennych obserwacji podczas wypraw na terenie gminy Czaplinek.

Z ramienia Rewilding Oder Delta spacery poprowadzili: Magdalena Urlich, przewodniczka przyrodnicza, specjalistka ds. turystyki i przedsiębiorczości oraz Artur Furdyna, hydrobiolog, specjalista ds. renaturyzacji rzek.

Tekst: Magdalena Urlich

  • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.