• To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.