Tag: Przyroda dla ludzi

Spływ Iną – razem dla czystej rzeki

4 lipca, 2023  |  Aktualności

2 lipca 2023 r. Miasto Goleniów zorganizowało protest przeciw zatruwaniu Iny, który odbył się w formie „czarnego” spływu kajakowego na miejskim odcinku rzeki. Uczestnicy – mieszkańcy Goleniowa oraz przyjaciele rzeki, a także władze gminy, lokalni politycy i przedsiębiorcy – spotkali się nad brzegami Iny, aby dać wyraz swojemu oburzeniu wobec powtarzających się od lat katastrof ekologicznych w zlewni tej pięknej rzeki.

Rewilding z Gotami, czyli przez dzikie ostępy do krainy starożytnych mieszkańców Pomorza Zachodniego

28 maja, 2023  |  Aktualności

W jaki sposób pierwotne osadnictwo było związane z warunkami przyrodniczymi? Jak ma się do tego współczesny ruch rewilding? Dzięki połączeniu wątków środowiskowych z historycznymi podczas jednej wycieczki, Rewilding Oder Delta wspólnie z Muzeum w Koszalinie przeprowadziło 27 maja 2023 r. pilotażową akcję pokazującą potencjał ciekawej oferty turystycznej bazującej na lokalnych zasobach.

Ruszyła rejestracja na Uniwersytet Rzeczny 2023

26 maja, 2023  |  Aktualności

Uniwersytet Rzeczny jest interdyscyplinarnym kursem dla uczestników z krajów nadbałtyckich. Jego celem jest rozpowszechnianie wiedzy na temat ekosystemów rzecznych za pośrednictwem otwartej platformy prezentującej naukowe informacje w przystępny sposób. Nadchodząca 4. edycja wydarzenia odbędzie się w Niemczech w dniach 31 lipca – 4 sierpnia 2023 r., a jej głównym tematem będzie zanieczyszczenie wód i zarządzanie ryzykiem.

Dzień Ziemi z Rewilding Oder Delta

24 kwietnia, 2023  |  Aktualności

22 kwietnia 2023 r. Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy po raz kolejny zainicjowało akcję sprzątania brzegów Iny w Goleniowie. Już po raz drugi wydarzenie odbywa się przy wsparciu naszego zespołu, który koordynuje całą akcję.  Sobotnia wydarzenie zbiegło się w tym roku z Dniem Ziemi, co dodało sprzątaniu szczególnego znaczenia. 22 kwietnia na całym świecie odbywają się imprezy, konferencje, happeningi i inne akcje mające na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa na stan naszego środowiska i krajobrazu. 

Światowy Dzień Ziemi 2023 – akcja sprzątania rzeki Iny

4 kwietnia, 2023  |  Aktualności

Od wielu lat organizacja partnerska Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy (TPRIiG) organizuje symboliczne akcje sprzątania rzek w Delcie Odry. Dzięki dużemu zaangażowaniu społecznemu i wsparciu przez inne regionalne organizacje i instytucje, udało się zebrać setki worków śmieci, które zalegały na brzegach i w korytach rzek.

Polsko-niemiecka konferencja „Puszcza Wkrzańska – woda w krajobrazie a zmiany klimatu”

10 sierpnia, 2022  |  Aktualności

W dniach 28-29.06.2022 odbyła się zorganizowana przez nas polsko-niemiecka konferencja dotycząca transgranicznego obszaru Puszczy Wkrzańskiej (PL) i Ueckermünder Heide (DE). W konferencji wzięło udział około 60 przedstawicieli z 30 organizacji i instytucji, zacieśniając tym samym regionalną współpracę transgraniczną na temat ochrony obszarów leśnych wobec wyzwań, jakie stawiają nam zmiany klimatu.

Akcja sprzątania rzeki Iny

25 marca, 2022  |  Aktualności

Od wielu lat organizacja partnerska Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy (TPRIiG) organizuje symboliczne akcje sprzątania rzek w Delcie Odry. Dzięki dużemu zaangażowaniu społecznemu i wsparciu przez inne regionalne organizacje i instytucje, udało się zebrać setki worków śmieci, które zalegały na brzegach i w korytach rzek.

  • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.